Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fakta och fiktion om beteenden i en kris

2013-08-01
FOI forskar om krishantering och riskkommunikation. De flesta tror att de själva ska vara lugna men att andra ska få panik, men det stämmer inte.

Relaterat material

Vad vi som enskilda individer ofta tror om hur andra beter sig under den akuta fasen av en kris, och hur människor faktiskt agerar, skiljer sig åt markant. Detta är viktig information inför krishantering och för kommunikation i och inför en kris.

- Det första vi gör vid en större kris är faktiskt att hjälpa varandra, säger Misse Wester, forskare i risk- och kriskommunikation vid FOI.

Hon arbetar med stöd för att utveckla modeller att använda för att fatta beslut om krishantering. Trots att vi faktiskt i första hand hjälper varandra vid en kris, så tror många beslutsfattare att människor oftast får panik, och att de därför måste styras och fås kontroll över.

- Men tvärtom finns det en poäng för krishanteringen i att ta hjälp av människor på plats, och att inte se dem som ett problem. De flesta inblandade brukar alltid hjälpa till ändå. Att dra nytta av ideella krafter blir allt vanligare, krafter som man annars inte brukar ta med i krisplaneringen, säger Misse Wester.

Hon är aktuell med artikeln ”Mänskligt beteende i stora kriser – fakta och fiktion” i FOI:s årliga rapport ”Strategisk utblick”, och menar att mycket kan göras med små medel bara genom att planera, till exempel hur man ger hjälp på ett effektivt sätt, och inte utgår från att folk är onda. Det gäller att förstå beteenden, och inte bara tolka det man ser.

- Ett exempel är när evakuerade personer befinner sig på en idrottsplats, och helikoptrar släpper ner mat, så börjar folk knuffas och slåss om maten. Om människor istället uppmanas att ställa sig i kö, och maten delas ut, så står de ordentligt i kö och väntar på sin tur, säger Misse Wester.

Forskningen om krishantering och kriskommunikation kan hjälpa alla som jobbar med krishantering, både beslutfattare och personal på plats. Misse Wester menar att det är viktigt att tankarna kommer in tidigt i planeringen. Att man vågar ifrågasätta sina modeller, och istället arbetar utifrån evidensbaserad forskning.

Läs artikeln ”Mänskligt beteende i stora kriser – fakta och fiktion” i Strategisk Utblick 2013.

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182