Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI:s laboratorium har beredskap för tre miljoner ämnen

2013-09-04
FOI:s säkerhetslaboratorium i Umeå är ett av 22 laboratorier i världen som säkert kan hantera prover med spår av kemiska vapen.

Sedan första världskriget har världens länder samlats kring att stoppa användningen av kemiska vapen. Den internationella Konventionen om förbud mot kemiska vapen är idag underskriven av 189 länder. Konventionen övervakas av den internationella organisationen OPCW. Den har i uppdrag att kontrollera att konventionen följs genom att t ex inspektera kemiska fabriker och arsenaler, och leder också översynen av hur kemiska vapen förstörs. Till sitt stöd har OPCW ett nätverk av 22 laboratorier i världen.

Vid FOI i Umeå finns det enda svenska laboratorium som är ackrediterat av OPCW att analysera kemiska stridsmedel. Det innebär en stående beredskap att analysera prover för OPCWs räkning. Vid Säkerhetslaboratoriet i Umeå finns förmågan att detektera och verifiera identiteten av alla kemiska stridsmedel och relaterade ämnen i prover med misstänkt innehåll av dessa kemikalier.

– Det handlar om ett mycket stort antal ämnen och proverna kan vara precis allt från humana blod- och urinprover, till miljöprover från byggnader eller mark. Vi är förstås mycket stolta över att i 17 år i rad ha klarat de årliga interkalibreringarna och behållit vår status som ackrediterade av OPCW, säger Mats Strömqvist, doktor i biokemi och chef för FOI:s avdelning för CBRN i Umeå.

Säkerhetslaboratoriet är också ackrediterat enligt standarden ISO/IEC 17025.

– Vi arbetar under mycket stränga säkerhetskrav och kan därför inte berätta alla detaljer om hur analyserna går till. Och för all vår uppdragsforskning, antingen det är för företag eller myndigheter så gäller att resultaten inte är offentliga, utan redovisas enbart direkt till uppdragsgivaren, avslutar Mats Strömqvist.

* CBRN är en förkortning för Kemiska, Biologiska, Radioaktiva och Nukleära ämnen.

Läs mer om OPCW och Kemvapenkonventionen här

Läs mer om Säkerhetslaboratoriet här 

Mer information om FNs vapeninspektion i Syrien här

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182