Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Livsmedelskedjan sårbar vid värmebölja

2013-06-24
Hanteringskedjan för kylda varor kan fallera vid värmeböljor. Nu har FOI färska studier över vilka led i hantering av kylvaror som är mest sårbara samt vad som kan göras.

Relaterat material

Med klimatförändringen följer fler och kraftigare värmeböljor vilket är något som vi är oförberedda på i Sverige. När det gäller livsmedel är det i distributions-, handels- och konsumentledet som de största sårbarheterna finns vid en värmebölja. Det kan handla om att hantera stora insläpp av fuktig luft i anläggningarna, att snabbt utbilda sommarvikarier i rutiner och provtagning, att kyla ned utomhuskomponenterna på kylanläggningen, att snabbt byta trasiga luftkuddar på utlastningsportar, att ta in kylda och frysta livsmedel från lastbryggan utan dröjsmål, att inte överlasta frysar och kylar, att serva utrustningen innan sommaren, att ha bra serviceavtal under sommaren, att sampacka kylda och frysta varor inför resan hem, att välja frysta framför kylda livsmedel under en värmebölja, att köpa kylskåp med ”rätt” klimatklass samt att kyla livsmedlen snabbt vid hemkomst.

- Den mäskliga faktorn är den mest kritiska punkten i livsmedelskedjan. Och vi vet till exempel mycket lite om hur man hanterar kylda varor i hemmet, säger Annika Carlsson Kanyama, forskare på FOI.

På uppdrag av Livsmedelsverket har FOI kartlagt och analyserat den svenska livsmedelskedjans sårbarhet för värme och tagit fram förslag på åtgärder i olika led. Arbetet bygger både på litteraturstudier och på intervjuer och samtal med representanter för den svenska livsmedelsbranschen. Tre fallstudier av hur kylkedjan kan reagera vid en värmebölja har genomförts: köttfärs till äldreboende, räkor till en salladsbar och mjölk till ett sjukhus.

- Den största faran vid en värmebölja ligger, enligt studien, antagligen i den sammantagna effekten av många små avvikelser i kedjan vilket normalt sett inte får så stora konsekvenser men som blir större under en värmebölja, säger Annika Carlsson Kanyama.

Ett fenomen som uppmärksammats i studien är återförsäljningen av returnerade livsmedel. Handeln med sådana livsmedel kan bli extra riskabel om returen skett till följd av för hög uppmätt temperatur vid leverans till butik.

Läs studien här intill.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182