Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ny forskning om säkerhetskultur

2013-06-03
Nu forskar FOI om informationssäkerhetskultur. Det handlar om organisationers förmåga att skapa en kultur med ett högt säkerhetsmedvetande hos ledning och medarbetare.

Relaterat material

Länkar

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är beställare av det 5-åriga forskningsprogrammet som leds av FOI.

- Det finns inte så mycket forskning som kombinerar säkerhetskultur och informationssäkerhet. Det handlar om hur organisationer och individer hanterar säkerheten ur sociala aspekter. Vi börjar nu med att göra studier av hur säkerhetstänket fungerar i praktiken, och sammanställer vad som undersökts förut, säger Jonas Hallberg, programkoordinator från FOI.

Vid arbetet med informationssäkerhet läggs ofta tyngdpunkten på tekniska åtgärder, som IT-säkerhet. Men det kräver också ett fungerande samspel mellan tekniska och sociala åtgärder. Därför är det viktigt med ett medvetet säkerhetsarbete med förutsättningar som styrning, ansvar, roller och regelverk.

Forskare som deltar i programmet SECURIT kommer från FOI, Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet och Örebro universitet. De har olika forskningsbakgrunder som till exempel naturvetenskap, beteendevetenskap, filosofi, systemvetenskap, ekonomi och statsvetenskap. Karlstad universitet har hand om det doktorandnätverk (SWITS) som ska finansieras av programmet under de fem åren.

Exempel på det som undersöks är frågor som: Vad är det som påverkar att man följer de bestämmelser som finns i organisationen eller ej, när det gäller säkerhet?

Är det: Jag vet att jag förlorar jobbet om jag inte gör som man ska.

Eller: Reglerna hindrar mig i mitt arbete, så jag gör det som blir enklast.

- Vi har tittat på teorier och studier kring detta. Till exempel verkar inte avskräckning ha någon stor påverkan, säger Jonas Hallberg.

Man kan sedan använda dessa teorier när man till exempel utformar utbildningar internt, för att få folk att följa säkerhetsbestämmelserna.

- Men det handlar också om att människor påverkas på olika sätt, och om en moralisk mognad, som kan vara väldigt olika, säger Jonas Hallberg.

Programmet, som omfattar ett antal separata projekt, startade under hösten 2012 och pågår till sommaren 2017.

 Läs mer om SECURIT i länken till höger!

Läs mer om programmet SECURIT här på MSB:s sida. (msb.se)

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182