Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rapport från FOI om Europas säkerhet och försvar

2013-07-10
FOI:s forskare analyserar den försvarspolitiska utvecklingen i Europa, där flera olika förändringar som sker parallellt skapar svåröverblickade konsekvenser.

I rapporten ”Europas säkerhet och försvar i en ny tid” ser forskarna bland annat några trender i den försvarspolitiska utvecklingen i Europa:

  • USA:s ombalansering från Europa till Asien
  • Förmågebrister
  • Minskade försvarsbudgetar
  • Pågående försvarsreformer
    Rapporten analyserar möjliga konsekvenser, och hur den transatlantiska länken och Europas säkerhetspolitiska roll påverkas. Man tror att förändringar som sker parallellt kan skapa konsekvenser som är svåröverblickade och kan förstärka effekterna. Förändringarna skapar utmaningar för både relationen över Atlanten, och för EU, NATO och enskilda stater.

Försvarsdebatterna i flera EU-länder har haft nationellt fokus, och inte fokus på helhetsperspektiv. Intresset har dock ökat under hösten 2012. Länderna minskar sina försvarsbudgetar på grund av ekonomiskt läge snarare än säkerhetspolitiskt läge.

Läs mer om Europas säkerhet och försvar, av Anna Forsström, Anna Sundberg och Mike Winnerstig. Ladda ner rapporten här intill.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182