Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

sya1e737
 
 

Revolten i Egypten snart två år

2013-01-14
Egypten har rört sig från att vara en militär- och polisstat till att bli en civilt styrd stat. Vilka faktorer påverkar landets säkerhetspolitik de närmaste åren? FOI ger ut en ny rapport.

- Revolten i Egypten närmar sig tvåårsdagen. Omfattande reformer har gjorts i landet och fortsatta reformer är att vänta. En särskilt viktig utmaning är landets fortsatta hantering av den konstitutionella processen. I denna fråga står befolkningen relativt splittrad, säger Dr Mikael Eriksson, som i en ny rapport från FOI undersöker Egyptens säkerhetspolitiska identitet.      

Studien landar i slutsatsen att revolten i Egypten fortfarande pågår. Det politiska systemet har inte ännu satt sig efter att ha genomgått en nästintill komplett politisk omvälvning. Revolten som startade 2010 och hade sin kulmen under 2012 ändrade regler och invanda normer för den traditionella politiska styrningen. Det gav stora och omedelbara konsekvenser för den egyptiska staten, samhället och medborgarna.

- Det förändrade styret har ännu inte inneburit några omfattande utrikes- och försvarspolitiska kursändringar. Relationen till Israel och USA består, och det är en viktig faktor för stabiliteten i Mellanöstern, säger Dr Mikael Eriksson.

Det nya styret i Egypten står emellertid inför en rad säkerhetspolitiska utmaningar. Frågan är hur det Muslimska Brödraskapet kommer att hantera dessa. Kommer Egypten att på sikt växla utrikespolisk kurs, det vill säga närma sig andra muslimska stater, eller bibehålla sina goda relationer med EU och USA?

- Min bedömning är att President Morsi inte har råd att ge sig ut på några säkerhetspolitiska äventyr. Landet behöver stabilitet och en hantering av ödesdigra frågor för landet, som ökad vattentillgång, energitillgång, jordbruksmark och förbättrad infrastruktur. Detta kräver regionalt samarbete framför regional konfrontation.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182