Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CBW-Symposium 2016

2015-12-16
Den 8-10 juni 2016 arrangeras det 12:e internationella symposiet som är ett internationellt forum för utbyte av information rörande skydd mot kemiska och biologiska stridsmedel.

CBW-Symposium 2016

Symposiet är inriktat på aktuella forskningsframsteg inom områdena och har en utställningsdel där företagare inom relevanta områden visar och demonstrerar sina skyddsprodukter.

Symposiet ger tillfälle för industrin och användare på olika nivåer att träffa forskare för ömsesidigt utbyte av information och erfarenheter.

Bidrag ska vara inskickade senast den 20 januari, 2016.

Läs mer om symposiet på www.cbw.se ( på engelska)

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182