Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Höjd hotnivå i Sverige

2015-11-18
Hotnivån för terrorism riktad mot Sverige har höjts från 3 till 4.

FOI är en av 14 myndigheter i Samverkansrådet mot terrorism.

Idag den 18 november har Säkerhetspolischef Anders Thornberg beslutat att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige. Hotnivån har höjts ett steg från förhöjt (3) hot till högt (4) hot på en femgradigskala där nivå fem är högsta hotnivån. För ytterligare information gå in på Säkerhetspolisens webbsida.

Beslutet är baserat på en bedömning från NCT, Nationellt centrum för terrorhotbedömning.

FOI har alltså ingen operativ roll i arbetet med hotbilder. Läs mer om arbetet i Samverkansrådet.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182