Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

GDAR2
 
 

FOI:s seminarier i Almedalen mycket populära

2015-07-02
Under årets Almedalsvecka arrangerade FOI fyra seminarier om Mali, Ryssland, Syrien och cybersäkerhet. Här kan du se seminarierna i efterhand.

Om Ryssland, Ukraina och hybridkrigföringen

FOI:s seminarium om Ryssland var ett av de mest välbesökta under hela Almedalsveckan. Drygt 400 åhörare lyssnade när förvarsminister Peter Hultkvist inledde seminariet. Medverkande var dessutom Sverker Göransson, ÖB, Carolina Vendil Pallin och Ulrik Franke, FOI, Jan Mörtberg och Peter Mattsson, Försvarshögskolan, Åsa Lindestam, vice ordf. försvarsutskottet (S), Daniel Bäckström, försvarsutskottet (C). Moderator var Lena Bartholdsson, generalsekreterare Folk och Försvar.


Svenska FN-soldater i Mali – blir det fred nu?

Magdalena Tham Lindell läget i Mali och det svenska bidraget till FN-insatsen med insatschef Göran Mårtensson, Försvarsmakten och generalsekreterare Alexander Gabelic, Svenska FN-förbundet. Moderator var Markus Derblom, FOI

Se seminariet här http://bambuser.com/v/5624815


Från krig och flyktingkatastrof till fred och utveckling – hur kan vi stödja Syrien och Irak?

Miljoner är på flykt, fruktansvärda övergrepp begås och stabiliteten i hela Mellanöstern påverkas. Finns vägar till fred och hur kommer återuppbyggnad och utveckling igång? Medverkande i seminariet var John Rydqvist, FOI, Ewa Werner-Dahlin, SIDA och Sofie Karlsson, FBA. Moderator var Marika Griehsel.

Se seminariet här http://bambuser.com/v/5629977


Staten och cybersäkerheten – klarar vi IT-angreppen?

Medverkande i seminariet var inrikesminister Anders Ygeman, GD FOI Jan-Olof Lind, GD MSB Helena Lindberg, GD Säkerhetspolisen Anders Thornberg. Moderator var Annika Nordgren Christensen.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182