Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

sdltac9fa33-nh
 
 

FOI utvecklar sensorer för att stoppa föroreningar av vatten

2016-09-28
FOI är tillsammans med Tekniska verken i Linköping en del av VINNOVA-projektet Sensation III. Ett delmål i projektet är att utveckla sensorer som upptäcker kvalitetsförändringar på dricksvatten.

Den tredje etappen i Vinnova-projektet Sensation innebär tester av tre olika sensorer – en elektronisk tunga, en elektronisk näsa samt en flödeshytometer. Genom att kombinera dem hoppas man kunna utveckla ett system som gör det lättare att upptäcka om en smitta uppstår i ett dricksvattensystem. Under oktober börjar testerna genomföras.

– Om man ska raljera lite kan man säga att vi idag använder människor som sensorer. Människor blir sjuka först ett par dagar efter själva smittan, och då är det för sent att upptäcka var smittan uppstått. Det vi hoppas nu är att vi ska kunna hitta ett sätt att upptäcka smittan tidigare och stänga av systemen så att så få som möjligt drabbas, berättar Per Jonsson, arbetsledare för dricksvattenövervakning på FOI.

Det är Linköpings universitet som utvecklat den elektroniska tungan, som kan mäta kemikaliska förändringar i vattnet. Med elektronisk tunga menas att den kan mäta blöta värden. Den elektroniska näsan kallas näsa för att den är känslig för gaser. Dessutom testas en flödeshytometer som kan indikera om det läckt in avloppsvatten i råvattnet.

– Näsan har inte testats för avloppsvatten tidigare men har visat sig vara väldigt känslig när det gäller diesel och bensin i vatten så förhoppningen är att den ska kunna avgöra om råvattnet innehåller diesel eller bensin som stör reningsprocessen. Kombinationen av de mätvärden man får gör att man kan avgöra vad det är för typ av problem, säger Per Jonsson.

Testarna genomförs i tre olika scenarier, baserade på verkligheten. Det första är från Nokia, Finland, där man råkade koppla ihop dricksvatten med avloppsvattnet vilket fick förödande konsekvenser. Det andra är från Everöd i Kristianstad där det läckte in dagvatten i en reservoar under några dagar med mycket regn. Vattnet blev smutsigt och folk blev sjuka. Det tredje är det svåraste fallet, när trycket tillfälligt går ner så att det läcker in avloppsvatten och dricksvatten i samma schakt.

Testerna genomförs på fyra platser – Norrvatten i Stockholm, Trollhättan och Sydvatten på två platser i västra Skåne. I ett vidare perspektiv hoppas man att projektet ska leda till upptäckter som gör skillnad både i samhället och för svensk industri.

Läs mer om projektet hos Vinnova och hos Svenskt Vatten

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182