Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Cecilia
 
 

Hotfull insatsmiljö i Mali leder FN i krig

2016-09-30
FN står inför ett vägskäl där organistionen måste välja hur man ska hantera nutidens terrorhot och problematiska konfliktdynamik.

Insatsen i Mali har visat att FN befinner sig i en ny tid med ett terrorhot och en konfliktdynamik som organisationen inte riktigt kan hantera, enligt analytikerna Claes Nilsson och Cecilia Hull Wiklund vid FOI.

- Till viss del skulle det här kunna åtgärdas genom att medlemsstaterna lånar ut nya och hårdare typer av resurser till FN. Sverige har exempelvis bidragit med underrättelseförband till insatsen i Mali, nått som varit helt nytt för FN och väldigt uppskattat. Ett större problem är att de principer som FN:s fredsfrämjande verksamhet grundar sig på – att FN ska vara opartiskt och använda våld endast som sista utväg – inte riktigt fungerat i Mali. Istället har insatsen fått ett ovanligt kraftfullt mandat som tillåter offensiva militära operationer för att undanröja och avskräcka hot från extremister, säger Cecilia Hull Wiklund. 

- Det finns dock en stor konflikt inom FN om hur man ska förhålla sig till de traditionella principerna och om detta är rätt väg att gå. Dödligheten i insatsen kan exempel få konsekvensen att FN ses som en part i konflikten. Generellt är det tydligt att FN nu står inför ett vägskäl där man nu måste välja om man vill och kan ta itu med hårdare tag. Detta gäller inte bara i Mali utan i många andra konfliktområden med liknande asymmetriska hot, säger Cecilia Hull Wiklund. 

Se filmat inslag med Cecilia Hull Wiklund

Läs mer i memot: En fredsfrämjare i krig? – FN och konflikten i Mali, av forskarna Claes Nilsson & Cecilia Hull Wiklund vid FOI

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182