Läs mer

Bildtext

M-Edge – FOI:s moderniserade digitala vindtunnel

Datorprogrammet M-Edge är ett verktyg som används för aerodynamiska beräkningar. Programmet har utvecklats av FOI sedan 1997. Nu moderniseras programvaran. I nya M-Edge är programkoden uppbyggd i moduler för att underlätta uppdateringar och användbarhet.

M-Edge och dess föregångare Edge är en programvara för aerodynamiska beräkningar, som används för att räkna ut exempelvis luftflöden kring flygplan, vindkraftverk, runt fordon eller runt ventiler i en motor. En programvara som M-Edge utvecklas ständigt. Programvaran har nu delats upp i moduler för att underlätta separeringen av olika funktioner. Detta underlättar uppdateringar och ger bättre användbarhet.

M-Edge innehåller en stor mängd ekvationer och algoritmer som tillsammans utgör ett så kallat CFD-program, Computational Fluid Dynamics. Dessa modeller och algoritmer är öppet tillgängliga. Alla de numeriska tekniker som används i M-Edge är publicerade vetenskapligt, antingen av forskare från FOI eller av andra forskare. Inget i M-Edge är hemligt eller behäftat med sekretess.

Den som ska använda M-Edge måste själv tillföra data om det som man vill studera. I försvarstillämpningar används M-Edge oftast för att beräkna strömning kring flygplan, inklusive vingar, luftintag och motorutblås. FOI har i stor utsträckning under senare år använt Edge för beräkningar i projekt inom EU:s forskningsprogram FP7, som är helt civilt. Syftet med de projekten har ofta varit att minska trafikflygets miljöpåverkan.


Läs mer om FOI:s arbete med flygets miljöpåverkan


Läs mer om FOI:s arbete med aerodynamik