Långsiktiga utmaningar för Sveriges militära materielförsörjning

Authors:

  • Per Olsson

Publish date: 2019-08-21

Report number: FOI Memo 6744

Pages: 4

Written in: Swedish

Research areas:

  • Övrigt