Ryssland ändrar grundlagen - innehåll och konsekvenser

Authors:

  • Gudrun Persson
  • Carolina Vendil Pallin
  • Maria Engqvist

Publish date: 2020-05-08

Report number: FOI Memo 7091

Pages: 17

Written in: Swedish

Research areas:

  • Säkerhetspolitik

Share page on social media