Publications Asia and the Middle East

2021

In Swedish:

In English

In Swedish:

In English

In Swedish:

In English:

In Swedish:

In English:

In Swedish:

  • Jerker Hellström, John Rydqvist. Egotripp med kinesiska förtecken: Kinas maktambitioner och regional säkerhet. Reserapport från Taiwan och Kina, FOI MEMO 3185
  • Madelene Lindström (red.) Niklas Granholm (red.). Strategisk utblick 2010: Säkerhetspolitisk nattorientering? FOI-R--2975--SE 
  • Fredrik Lindvall, John Rydqvist,Fredrik Westerlund, Mike Winnerstig. Små steg mot en ny värld - Perspektiv på NPR och START, FOI MEMO 3166

In English:

In Swedish:

2008

  • Alexander Atarodi. Nationalism och Irans kärnkraftsprogram, FOI MEMO 2511
  • Magnus Norell, Nima Damidez. En ny början? Libanon efter presidentvalet, FOI Memo 2435

2007

In English:

2008

2007

Share page on social media

Last updated: 2022-11-01