Start

Short research summaries

2009

Harrysson, F.
Simulering som metod för framställning av data till CSMT, 2009
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


2008

Schubert, J. och Wallén, M.
Prognos och uppföljning av planer i effektbaserad utvärdering, 2008
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


2007

Schubert, J., Wallén, M., Walter, J. och Malm, M.
Analys och förfining av planer i effektbaserad planering, 2007
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


2006

Svenson, P.
Impactorium - hitta samband mellan observationer och händelser, 2006
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Berg, T., Hörling, P., Kylesten, B., Malm, M., Mårtenson, C., Svenson, P., Svensson, P. och Walter, J.
User-centric situation awareness in asymmetric operations: Assessing adversary intent and future events, 2006
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Schubert, J., Bengtsson, M. and Sidenbladh, H.
Association of intelligence reports, 2006
Download: [PDF]PDF


2005

Johansson, R., Mårtenson, C., Schubert, J., Sidenbladh, H., Suzic, R. och Svenson, P.
SB-Plan simuleringsbaserat planeringsstöd, 2005
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Svenson, P., Mårtenson, C. och Carling, C.
Complex networks: Models and dynamics, 2005
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Johansson, R., Mårtenson, C., Suzic, R. och Svenson, P.
Stokastisk dynamisk programmering för resursallokering, 2005
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Svenson, P.
Förmågebaserad aggregering, 2005
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Malm, M., Neider, G., Stjernberger, J. och Svenson, P.
Kollektivt beteende och tidig förvarning, 2005
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


2004

Svenson, P., Mårtenson, C., Sidenbladh, H. och Malm, M.
Swarm intelligence for logistics: Background, 2004
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Suzic, R. och Johansson, R.
Automatisk igenkänning av planer i det framtida försvaret, 2004
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Ahlberg, S., Hörling, P., Jöred, K., Mårtenson, C., Neider, G. Schubert, J., Sidenbladh, H., Svenson, P., Svensson, P., Undén, K. och Walter, J.
Informationsfusionsdemonstratorn IFD03, 2004
Download: [PDF]PDF (in Swedish)