Start

Technical reports

2018

Horne, G., Seichter, S., Åkesson, B., De Reus, N., Döring, S., Gruber, T., Hörling, P., Huber, D., Kallfass, D., Lappi, E., Morabito, G., Ng, K. Y. K., Nissinen, N., Schubert, J., Schwierz, K.-P., Svendsen, G. K., Ürek, B., Zimmerman, A., Balestrini-Robinson, S., Johansson, R., Rindstål, P., Thorén, P. and Tuukkanen, T.
Developing actionable data farming decision support for NATO
STO Technical Report STO-TR-MSG-124, NATO Science and Technology Organization, Neuilly-sur-Seine, France, 2018.

(FOI-S--5866--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2018)

Download: [PDF]PDF


Aronsson, S., Bergström, D., Dalenbring, M., Lindquist, S., Malmqvist, R., Rahmati, K., Steinvall, O. och Woltjer, R.
Utveckling av systemförmåga − prognos
FOI-R--4485--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2018.

Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Sparf, A. och Bergfeldt, J.

Försvarsmaktens handbok för informationssystem

FM2017- 22302, Försvarsmakten, Stockholm, 2018.
(FOI-S--5852--SE, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2018)


Wedlin, M., Nilsson, P., Komulainen, A. och Kamrani, F.
Polisiära cyberhot, en förstudie
FOI-R--4599--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2018.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)

 

Kaati, L.
Den digitala kampen. Autonoma rörelser på nätet.
FOI-R--4592--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2018.

Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)

 

2017

Schubert, J.
Artificiell intelligens för militärt beslutsstöd
FOI-R--4552--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2017.

Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
Förvaltning Aval 2017. Sammanfattande årsrapport inklusive programbeskrivning.
FOI-R--4539--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2017.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Stenborg, K.-G., Pelzer, B., García Lozano, M., Lilja, H., Karasalo, M., Horndahl, A., Gustafsson, D., Wickenberg Bolin, U. och Rosell, M.
Årsrapport teknik för informationsfusion och analys (TIA) 2017
FOI-R--4530--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2017.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Aronsson, S., Artman, A., Lindquist, S. och Ramberg, R.
Effektiv simulatorträning − Slutrapport projekt Effektiv flygträning och utbildning 2015−2017
FOI-R--4520--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2017.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Grönwall, C., Karasalo, M., Kindvall, G., Khodabandeh, N., Lindberg, A., Schubert, J. och Öhrn-Lundin, J.
Avskanning av forskningsfronten 2017. 2017 års verksamhet i korthet
FOI-R--4490--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2017.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.13 file format manual
FOI-R--4466--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2017.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.13 reference manual
FOI-R--4465--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2017.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.13 User's manual
FOI-R--4464--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2017.
Download: [PDF]opens in new window


Kaati, L., Sahlgren, M., Asplund Cohen, K., Isbister, T., Akrami, N. och Eric Hartshorne, E.
Det vita hatet: radikal nationalism i digitala miljöer
FOI-R--4463--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2017.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Kaati, L.
Det digitala kalifatet. En studie av Islamiska statens propaganda
FOI-R--4429--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2017.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Kaati, L.
Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer
FOI-R--4392--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2017.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


2016

Wiklundh, K., Schubert, J., Westman, T., Lindberg, A., Westman, J., Korkmaz, K. and Hellström, J.
Horizon scanning of Chinese data sources − a pilot study within the area of urban warfare

FOI-R--4374--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2016.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
Förvaltning Aval 2016
FOI-R--4371--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2016.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Kamrani, F., Wedlin, M., and Rodhe, I.
Internet of things: security and privacy issues
FOI-R--4362--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2016.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.12 user's manual
FOI-R--4358--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2016.
Download: [PDF]opens in new window


Brynielsson, J., Lindquist, S. och Luotsinen, L.
Simuleringsstöd och erfarenhetsomhändertagande på förbandsnivå: förstudie.
FOI-R--3954--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2016.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Rosell, M.
Årsrapport teknik för informationsfusion och analys (TIA) 2016
FOI-R--4325--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2016.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Cohen, M., Rodhe, I. and Löfvenberg, J.
White-box fuzzing
FOI-R--4329--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2016.
Download: [PDF]opens in new window


Johansson, F., Kaati, L., Isbister, T. och Litsegård, P.

Avanonymisering i sociala medier

FOI-R--4293--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2016.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Artman, H., Brynielsson, J., Edlund, L., Fallgren, P., Forsberg, L., Ghilagaber, G., Gustavii, J., Herzing, M., Häckner, J., Jacobsson, A., Jacobsson, E.-M., Källmén, H., Lindquist, S., Lundström, A., Muren, A., Sjöberg, E., Thuresson, B., Tjörnhammar, E. and Wickström, H.
Efficient environmental inspections and enforcement
Number 6713. Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm, 2016.
(FOI-S--5487--SE, Swedish Defence Research Agency, 2014)
Download: [PDF]PDF


Schubert, J., Clausen Mork, J., Johansson, R., Sommestad, T., Svensson, M. och Thorell, H.
Vilseledning av lägesbild
FOI-D--0717--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2016.
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Lindberg, A., Schubert, J., Westman, J. och Westman, T.
Metodikutveckling för scientometri
FOI-D--0716--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2016.
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Jändel, M., Bivall, P., Hammar, P., Kamrani, F., Johansson, R. and Quas, M. J.
Visual analytics
FOI-R--4200--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2016.
Download: [PDF]opens in new window


2015

Schubert, J., Blanquart, J., Faye, J.-P., Gisslén, L., Jändel, M., Kallfass, D., Moradi, F. and Pelo, J.
Intelligent online simulation support for operational battle management (ONSIM) − executive summary
FOI-S--5340--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2015.
Download: [PDF]PDF


Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.10 reference manual
FOI-R--4191--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2015.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.10 user's manual
FOI-R--4190--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2015.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.10 file format manual
FOI-R--4189--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2015.
Download: [PDF]opens in new window


Mojtahed, V., Cohen, M., Oskarsson, D., Pelzer, B. and Hammar, P.
Fem sätt att dra nytta av verksamhetsmodeller
FOI-R--4153--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2015.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Albinsson, P.-A., García Lozano, M., Johansson, F., Litsegård, P., Pelzer, B., Rosell, M. och Westman, T.
Analys och detektion av vilseledning och påverkansoperationer i sociala medier
FOI-R--4142--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2015.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Johansson, F.
Slutrapport stödverktyg för informationsfusion och analys (SIA)
FOI-R--4141--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2015.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Forsén, R., Holm, G. and Kamrani, F.
Description of calculation methods used in VEBE, to determine the effects and consequences of conventional weapons
FOI-R--4131--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2015.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.08 file format manual
FOI-R--4113--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2015.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.08 reference manual
FOI-R--4112--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2015.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P. and Pelo, J.
AVAL 6.9.08 user's manual
FOI-R--4111--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2015.
Download: [PDF]opens in new window


Franke, U.
War by non-military means: understanding russian information warfare
FOI-R--4065--SE, Avdelningen för Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2015.
Download: [PDF]opens in new window


2014

Johansson, R., Nilsson, S. and Pelzer, B.
Uncertain databases. Scanning the research frontier
FOI-R--4041--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window


Mårtenson, C.
Årsrapport 2014 stödverktyget för informationsfusion och analys (SIA)
FOI-R--4001--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Luotsinen, L., Hedström, J., Hultgren, K., Härje, T. och Salling, E.
Årsrapport 2014, syntetiska aktörer
FOI-R--3961--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Aronsson, S., Artman, H., Borgvall, J., Brynielsson, J., Castor, M., Lindquist, S. och Ramberg, R.
Slutrapport projekt PROFET: prestationsvärdering och behovsanalys för operativt fokuserad erfarenhetsbaserad träning. Projektverksamhet 2012-2014
FOI-R--3958--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Aronsson, S., Artman, H., Brynielsson, J., Lindquist, S. och Ramberg, R.
Utbildning och träning vid svenska civila och militära simulatoranläggningar
FOI-R--3957--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Jändel, M.
Neurovetenskap – teknisk prognos
FOI-R--3921--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Gisslén, L.
Artificiell Intelligens – teknisk prognos
FOI-R--3919--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Amselem, E., Svenson, P. och Gisslén, L.
Kvantinformatik – teknisk prognos
FOI-R--3920--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Granåsen, M., Svenmarck, P., von Feilitzen, J., Karasalo, M., Gustavi, T. och Forsgren, R.
Användartest med datorverktyg för multihypoteshantering
FOI-R--3918--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.07 file format manual
FOI-R--3910--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.07 reference manual
FOI-R--3909--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.07 user´s manual
FOI-R--3908--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window


Granholm, N., Persson, G., Malminen, J., Hedenskog, J., Vendil Pallin, C., Sundberg, A., Eellend, J., Norberg, J., Lamont, C., Malmlöf, T., Winnerstig, M., Korkmaz, K., Carlsson, M., Eriksson, M., Rossbach, N., Oxenstierna, S., Bergstrand, B.-G., Franke, U., Rydqvist, J., Holmquist, E. and Westerlund, F.
A rude awakening. Ramifications of russian aggression towards Ukraine
FOI-R--3892--SE, Avdelningen för Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window


Horne, G., Åkesson, B., Anderson, S., Bottiger, M., Britton, M., Bruun, R., Choo, C. S., Erdoğan, O., Ergün, İ. Y., Geiger, A., Gremmelspacher, D., Hartmann, J., Hölscher, M., Kallfass, D., Lappi, E., Maly, A., Mässeli, K., Mayer, S., McDonald, M., Meyer, T., Narayanan, F., Ng, E. C., Ng, K., Pakkanen, M., Sainio, J., Sanchez, P., Sanchez, S., Schubert, J., Schwierz, K.-P., Seichter, S., Upton, S., Wagner, G., Wan, S. C., Whitney, L., Yiğit, A., Yıldırım, U. Z. and Zimmermann, A.
Data farming in support of NATO – final report of task group MSG-088
STO Technical Report STO-TR-MSG-088, NATO Research and Technology Organisation, Neuilly-sur-Seine, France, 2014.
(FOI-S--4685--SE, Swedish Defence Research Agency, 2014)
Download: [PDF]PDF 


Moradi, F.
Årsrapport 2013 för FoT-området modellering och simulering
FOI-R--3848--SE, Avdelningen för Forskningsstöd, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Lennartsson, A., Allvar, J., Axell, E., Bull, P., Carling, C., Clausen Mork, J., Forssell, L., Grahn, P., Hagström, M., Hultgren, K., Johansson, R., Josephson, L., Jändel, M., Lindahl, D., Linder, S., Lundgren, L., Mårtensson, T., Nählinder, S., Näsström, F., Oskarsson, P.-A., Persson, B., Rodhe, I., Stensbäck, N., Svenmarck, P., Thorén, P., Westerdahl, L. och Woltjer, R.
RPAS för territorialövervakning 2030 – utmaningar och möjligheter
FOI-R--3787--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2014.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


2013

Axell, E., Jändel, M., Lindahl, D., Linder, S., Rodhe, I. och Westerdahl, L.
Robust kommunikation, cybersäkerhet och artificiell intelligens för säkerhet i RPAS
FOI-R--3825--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Wikberg, P., Thorstensson, M., Hammar, P. and Tolt, G.
Mission integrated simulation: a case study of simulation supported ranger missions
FOI-R--3816--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.09 file format manual
FOI-R--3793--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.06 user´s manual
FOI-R--3792--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.06 reference manual
FOI-R--3791--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window


Mårtenson, C.
Årsrapport stödverktyg för informationsfusion och analys (SIA) 2013
FOI-R--3779--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Hammar, P., Lindquist, S. och Nählinder, S.
Behov av beslutsträning – nytta med spel
FOI-R--3757--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Brynielsson, J., Nilsson, S. och Rosell, M.
Återkoppling från sociala medier vid insatsledning
FOI-R--3756--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Leonardsson, S., Pelo, J., Harling, S. och Tolt, G.
SWERISK transferprojekt – slutrapport
FOI-R--3753--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Luotsinen, L., Härje, T., Hedström, J., Salling, E. och Hultgren, K.
Årsrapport 2013, syntetiska aktörer
FOI-R--3751--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Jägerhök, S., Dalberg, E., Hemström, F., Persson, A., Nelander, A., Karlsson, P.-A., Karlholm, J., Linderhed, A., Lennartsson, R., Svenson, P., Nezirovic, A., Lindell, R., Moren, P., Petrovic Wångerud, S., Petersson, H., Kardaras, K., Morretta, M., Gimenez Maldonado, J. A. and Scholliers, J.
Security sensors for next generation port solutions
In Seventh Frame Work Programme, Support, Grant Agreement no: 242112, 2013,
(FOI-S--4489--SE, Swedish Defence Research Agency, 2013)


Franke, U., Eriksson, M., Hellström, J. and Savage, S.
Security studies in the information age: a review of methods
FOI-R--3737--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window


Hammar, P. och Lindquist, S.
Spel för konflikthantering och krig – sammanfattade resultat 2011-2013
FOI-R--3732--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Artman, H., Borgvall, J., Castor, M., Jander, H., Lindquist, S. and Ramberg, R.
Towards the learning organisation. Frameworks, methods, and tools for resource-efficient and effective training
FOI-R--3711--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window


Eriksson, M., Franke, U., Granåsen, M. and Lindahl, D.
Social media and ICT during the arab spring
FOI-R--3702--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.05 file format manual
FOI-R--3692--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.05 user’s manual
FOI-R--3690--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window


Franke, U., Johansson, F. och Mårtenson, C.
Datadriven underrättelseanalys
FOI-R--3680--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Artman, H., Brynielsson, J., Edlund, L., Fallgren, P., Forsberg, L., Ghilagaber, G., Gustavii, J., Herzing, M., Häckner, J., Jacobsson, A., Jacobsson, E.-M., Källmén, H., Lindquist, S., Lundström, A., Muren, A., Sjöberg, E., Thuresson, B., Tjörnhammar, E. och Wickström, H.
Effektiv miljötillsyn
Number 6558. Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm, 2013.
(FOI-S--4603--SE, Swedish Defence Research Agency, 2014)
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Gustavi, T. and Jändel, M.
Computational creativity: novel technologies for creative decision making. An introduction and literature review.
FOI-R--3664--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window


Lennartsson, A., Lindahl, D., Axell, E., Kamrani, F., Näsström, F., Wang, G.-S., Allberg, H., Forssell, L., Lundgren, L., Jändel, M., Hagström, M., Schubert, J., Grahn, P., Oskarsson, P.-A., Bull, P., Johansson, P., Svenmarck, P., Svenson, P., Woltjer, R., Johansson, R., Linder, S., Örn, S., Nählinder, S., Nilsson, S., Mårtensson, T., Sterner, U. och Mojtahed, V.
Obemannade luftfarkostsystem för territorialbevakning, tekniktrend 2030
FOI-R--3662--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Franke, U.
Information operations on the internet – a catalog of modi operandi
FOI-R--3658--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window


Schubert, J., Moradi, F., Asadi, H., Luotsinen, L., Sjöberg, E., Hörling, P., Linderhed, A., Hinshaw, F. and Oskarsson, D.
Simulation-based decision support evaluating operational plans – final report
FOI-R--3635--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window


Schubert, J., Moradi, F., Asadi, H., Luotsinen, L., Sjöberg, E., Hörling, P., Linderhed, A., Hinshaw, F. och Oskarsson, D.
Simuleringsbaserat beslutsstöd för utvärdering av operativa planer – slutrapport
FOI-R--3634--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Brynielsson, J., Johansson, F. and Jändel, M.
Privacy-preserving data mining
FOI-R--3633--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window


Moradi, F.
Årsrapport 2012 för FoT-området modellering och simulering
FOI-R--3575--SE, Avdelningen för Forskningsstöd, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2013.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


2012

Franke, U. and Vendil Pallin, C.
Russian politics and the internet in 2012
FOI-R--3590--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2012.
Download: [PDF]opens in new window


Tormalm, M., Ringblom, F., Dahlén, L. och Johansson, R.
Vapensystemvärdering för soldaten
FOI-R--3566--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2012.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Luotsinen, L., Johansson, F., Lundin, M., Ögren, P. och Salling, E.
Årsrapport 2012, syntetiska aktörer
FOI-R--3557--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2012.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Hammar, P., Bergström, G., Åkerström, J., Thorstensson, M. och Oskarsson, P.-A.
Spel för träning av soldater
FOI-R--3540--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2012.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Mårtenson, C. och Svenson, P.
Slutrapport verktyg för informationshantering och analys (VIA)
FOI-R--3533--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2012.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Franke, U., Johansson, F., Jändel, M., Kaati, L. och García Lozano, M.
Tekniker för analys av data från webben
FOI-R--3532--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2012.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Mojtahed, V., Cohen, M., Jansson, T., Franke, U., Zdravkovic, J., Oskarsson, D., Mårtenson, C. och Asadi, H.
Semantisk interoperabilitet. Slutrapport för projektet semantisk interoperabilitet, 2010-2012
FOI-R--3530--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2012.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Boomgaardt, J.-J., Cernat, M., Harrison, N., Mojtahed, V., Jenssen, A. C., Martinez Reif, B., Jimenez Pascual, O., Tackett, G., Voogd, J. and Waite, W. F.
Conceptual modeling (CM) for military modeling and simulation (M&S) − final report of MSG-058
RTO Technical Report RTO-TR-MSG-058, NATO Research and Technology Organisation, Neuilly-sur-Seine, France, 2012.
(FOI-S--4120--SE, Swedish Defence Research Agency, 2012)
Download: [PDF]PDF


Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.00 file format manual
FOI-R--3466--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2012.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.00 user's manual
FOI-R--3465--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2012.
Download: [PDF]opens in new window


Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. and Wallström, D.
AVAL 6.9.00 reference manual
FOI-R--3464--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2012.
Download: [PDF]opens in new window


Franke, U., Johansson, R., Mårtenson, C. och Svenson, P.
Fusion av information från heterogena källor
FOI-R--3453--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2012.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Giannoulis, C., Tegnér, J. och Kamrani, F.
Förstudie införande av GM-VV i Försvarsmakten och stödmyndigheter − metod och teknikutveckling VV & A 2011
FOI-R--3431--SE, Avdelningen för Informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2012.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Moradi, F.
Årsrapport 2011 för FoT-området modellering och simulering
FOI-R--3335--SE, Avdelningen för Forskningsstöd, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2012.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


2011

Schubert, J. och Hinshaw, F.
Data Farming − en omvärldsanalys
FOI-D--0437--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Ahlberg, J., Johansson, F., Johansson, R., Jändel, M., Linderhed, A., Svenson, P. and Tolt, G.
Content-based image retrieval – an introduction to literature and applications
FOI-R--3395--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window


Åkerström, J., Bergström, G., Rindstål, P., Nordstrand, E. och Hammar, P.
Effektivare studieverksamhet − öka nyttan med spel och krigsspel
FOI-R--3362--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Mojtahed, V
Vägval inom projektet M&S-stöd för MBFU
FOI-R--3353--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Mojtahed, V., Cohen, M., Jansson, T., Mårtenson, C., Eklöf, M. and Zdravkovic, J.
Prototyping the semantic interoperability logical framework − SILF
FOI-R--3352--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window 


Mårtenson, C., Artman, H., Brynielsson, J., García Lozano, M., Gustavi, T., Horndahl, A., Hörling, P., Johansson, F., Johansson, R., Kaati, L., Oskarsson, D., Palm, T. och Svenson, P.
Årsrapport verktyg för informationshantering och analys (VIA) 2011
FOI-R--3320--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Bull, P., Ögren, P., Grahn, P., Hagström, M., Hillerström, G., Johansson, P., Jändel, M., Karlholm, J., Karlsson, R., Lundgren, L., Löfgren, L., Mårtensson, T., Nilsson, P., Näsström, F., Rensfelt, A., Robinson, J., Schubert, J., Sparf, M., Svenmarck, P., Thoren, P. och Ulvklo, M.
Förstudie obemannade farkoster
FOI-R--3319--SE, Avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Gustavi, T., Johansson, F., Johansson, R., Jändel, M., Kaati, L., Mårtenson, C. och Oskarsson, D.
Analytiska verktyg − en översikt av metoder och modeller för underrättelseanalys
FOI-R--3310--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Mojtahed, V., Franke, U., Cohen, M., Luotsinen, L., Asadi, H. och Eklöf, M.
Verktygsstöd för MBFU ur ett M&S-perspektiv
FOI-R--3306--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Lundin, M.
Syntetiska aktörer: Delslutsrapport – årsrapport 2011
FOI-R--3279--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Schubert, J. and Hörling, P.
Collaborative synchronization management tool – final report
FOI-R--3298--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window


Dahlin, J.
Entity matching
FOI-R--3265--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window


Trnka, J., Persson, M., Hörling, P., Nilsson, S. och Artman, H.
Framtida ledningscentraler − slutrapport
FOI-R--3256--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Gustavi, T., Johansson, F., Mårtenson, C. och Svenson, P.
Datorstöd för hypoteshantering inom underrättelseanalys
FOI-R--3214--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Trnka, J., Persson, M., Hörling, P., Nählinder, S. och Artman, H.
Framtida ledningscentraler − delrapport 1, omvärldsanalys. Vetenskapliga bidrag under perioden 2005-2011
FOI-R--3184--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Moradi, F.
Årsrapport 2010 för FoT-området modellering och simulering
FOI-R--3162--SE, Avdelningen för Forskningsstöd, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Lind, F., Lindgren, F., Oygun, D., Moradi, F. och Lilja, G.
Framtida logistikledning. Trender och krav
FOI-R--3140--SE, Avdelningen för Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2011.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


2010

Bergström, G., Nordstrand, E., Rindstål, P. och Åkerström, J.
Effektivare insatsplanering − öka nyttan med spel och krigsspel
FOI-R--3100--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2010.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Hörling, P., García Lozano, M., Gustavi, T., Johansson, F., Johansson, R. och Mårtenson, C.
Omvärldsanalys informationsfusion 2009-2010
FOI-R--3066--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2010.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Schubert, J., Asadi, H., Harrysson, F., Hörling, P., Kamrani, F., Kylesten, B., Linderhed, A., Moradi, F. and Sjöberg, E.
Real-time simulation supporting effects-based planning 2008-2010 − final Report
FOI-R--3060--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2010.
Download: [PDF]opens in new window


Mojtahed, V., Eklöf, M., Asadi, H., Zdravkovic, J. och Svee, E.-O.
Slutrapport för projektet DCMF. Defence conceptual modelling framework, 2008-2010
FOI-R--3059--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2010.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Svenson, P., Artman, H., Brynielsson, J., García Lozano, M., Gustavi, T., Horndahl, A., Hörling, P., Johansson, F., Johansson, R., Kaati, L., Kylesten, B., Mårtenson, C. och Svensson, J.
Årsrapport verktyg för informationshantering och analys (VIA) 2010
FOI-R--3056--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2010.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Bacchelli, F., Boury-Brisset, A.-C., Isenor, A., Kuehne, S., Martinez Reif, B., Miles, J., Mojtahed, V., Poell, R., Rasmussen, R., Uzunali, A. and Wunder, M.
Semantic interoperability
RTO Technical Report RTO-TR-IST-075, NATO Research and Technology Organisation, Neuilly-sur-Seine, France, 2010.
(FOI-S--3626--SE, Swedish Defence Research Agency, 2010)


Moradi, F.
Årsrapport 2009 för FoT-området modellering och simulering
FOI-R--2952--SE, Avdelningen för Forskningsstöd, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2010.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


2009

Harrysson, F.
Simulation as a means of providing input to the CSMT
FOI-R--2932--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2009.
Download: [PDF]opens in new window


Eklöf, M., Hallberg, N., Hansson, J., Sjödin, L. och Sparf, M.
Behovslanalys avseende Försvarsmaktens förbandsmålsättningsarbete
FOI-R--2917--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2009.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Mårtenson, C. and Svenson, P.
Technology to support assessment of operations
FOI-R--2871--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2009.
Download: [PDF]opens in new window


García Lozano, M., Hörling, P., Moradi, F., Sigray, P. och Tjörnhammar, E.
Dynamisk tjänstebaserat ramverk för opportunistiska sensorer och sensornätverk (TOppS), slutrapport
FOI-R--2860--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2009.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Svenson, P., Berggren, P., Brynielsson, J., Ferrara, L., Forsgren, R., Holm, H., Horndahl, A., Hörling, P., Kaati, L., Kylesten, B., Lundin, M., Mårtenson, M., Schubert, J., Sjöberg, E., Svan, P., Svensson, P., Tjörnhammar, E. och Walter, J.
Slutrapport från FoT-projekt situations- och hotanalys för battlegroup 2011
FOI-R--2859--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2009.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Asadi, H., García Lozano, M., Horndahl, A., Tjörnhammar, E. and Rasch, K.
Introduction to technologies and methods for semantic information management
FOI-R--2858--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2009.
Download: [PDF]opens in new window


Nilsson, S.-Å.
GM-VV på svenska. Standardiserad metodik för VV&A inom M&S
FOI-R--2855--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2009.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Mojtahed, V., Eklöf, M., Tjörnhammar, E. och Zdravkovic, J.
Statusrapport för DCMF − 2009
FOI-R--2847--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2009.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Mojtahed, V., Eklöf, M. och Zdravkovic, J.
Sematisk interoperabilitet. Slutrapport för projektet semantisk interoperabilitet, 2007-2009
FOI-R--2846--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2009.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Holm, G.
Indikatorer på annalkande konflikter. Ett förslag till modell för beslutsstöd
FOI-R--2746--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2009.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Moradi, F.
Årsrapport 2008 för FoT-området modellering och simulering
FOI-R--2712--SE, Avdelningen för Forskningsstöd, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2009.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Hörling, P., Schubert, J. and Walter, J.
Collaborative synchronization management tool − a user's guide
FOI-R--2706--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2009.
Download: [PDF]opens in new window


2008

Lantz, F., Andersson, D., Forsgren, R., Jungert, E. och Levin, B.
Systemkoncept för övervakning av individstatus
FOI-R--2648--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2008.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Gundmark T., Dalberg E., Svenson P., Lindgren D., Grahn P., Linder S., Hansson A. och Kylesten B.
Ledningssystem − demonstration och värdering av teknik och metodik − slutrapport
FOI-R--2645--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2008.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Nilsson S.-Å., Pelo J., Lundin M. och Ögren P.
Från CGF till HBR och operationsområdesanalys
FOI-R--2627--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2008.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Schubert, J., Holm, G., Hörling, P., Kamrani, F., Kylesten, B., Moradi, F., Sjöberg, E. och Svensson, P.
Realtidssimulering som stöd för effektbaserad planering 2008
FOI-R--2616--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2008.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Nilsson, S., Andersson, M., Andersson, T., Lantz, F., Letalick, D. och Lindgren, D.
Sensorsystem för urban miljö − slutrapport
FOI-R--2614--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2008.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Mojtahed V., Tjörnhammar E., Zdravkovic J. and Hanzala K. A.
The knowledge use in DCMF − repository, process and products
FOI-R--2606--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2008.
Download: [PDF]opens in new window


Schubert, J. och Wallén, M.
Prognos och uppföljning av planer i effektbaserad utvärdering
FOI-R--2594--SE, Avdelningen för Informationssystem, Avdelningen för Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2008.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Lindgren, D., Andersson, M., Lantz, F., Nilsson, S. och Rydell, J.
Multisensormätningar i urban miljö
FOI-R--2577--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2008.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Svensson, P.
Modern databasteknik för underrättelsehantering i det nätverksbaserade försvaret – en introduktion
FOI-R--2568--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2008.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Svenson, P.
Omvärldsanalys informationsfusion 2007-2008
FOI-R--2536--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2008.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Grahn, P., Lantz, F., Grönwall, C., Herberthson, M., Ulvklo, M. och Murdin, D.
Sensorstyrning i NBF − slutrapport
FOI-R--2397--SE, Avdelningen för Sensorsystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2008.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Hörling, P., Lundin, M., Mårtenson, C. och Svenson, P.
Informationsmodeller och indikatorer för situations- och hotbeskrivning
FOI-R--2535--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2008.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Asadi, H.
Design and Implementation of a middleware for data analysis of social networks
M.Sc. Thesis, TRITA-CSC-E 2008:019, ISRN-KTH/CSC/E--08/019--SE, ISSN-1653-5715, Royal Institute of Technology, Sweden, 2008.
FOI-R--2420--SE, Avdelningen för Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2008.
Download: [PDF]opens in new window


Hallberg, N., Jungert, E., Andersson, R., Ölvander, C., Hallberg, J., Pilemalm, S. och Timpka, T.
Tjänstebaserad krishanering för lokalsamhället − verksamhetsanalys och initial arkitektur
FOI-R--2339--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2008.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


2007

Mojtahed V., Andersson B. and Kabilan V.
BOM and DCMF
FOI-R--2362--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2007.
Download: [PDF]opens in new window


Nilsson, S., Andersson, M., Andersson, M., Chevalier, T., Holmberg, M., Gustavsson, A., Lauberts, A., Letalick, D., Svensson, L., Lantz, F., Lindgren, D., Rasmusson, J. och Öhgren, J.
Sensorsystem för urban miljö − årsrapport 2007
FOI-R--2360--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2007.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Fristedt T., García Lozano M., Hörling P., Moradi F., Pelo J. and Sigray P.
Service oriented opportunistic sensor networks (TOppS) − feasibility study year 2007
FOI-R--2348--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2007.
Download: [PDF]opens in new window


Lantz, F., Andersson, M., Laubert, A., Strömberg, D. och Folkesson, F.
Sensorsamverkan för störundertryckning
FOI-R--2330--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2007.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Jungert, E., Grönwall, C., Hallberg, N. och Lantz, F.
Systemkoncept för intelligent övervakning av skyddsobjekt
FOI-R--2309--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2007.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Schubert, J., Wallén, M., Walter, J. och Malm, M.
Analys och förfining av planer i effektbaserad planering
FOI-R--2307--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Avdelningen för Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2007.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Eklöf M., Moradi F., Ferrara L. och Dorn M.
OntLog − kravspecifikation
FOI-R--2282--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2007.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Berggren, P., Hörling, P., Mårtenson, C., Schubert, J. och Svenson, P.
Viktig informationsfusionsforskning i omvärlden 2006
FOI-R--2252--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2007.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


2006

Hörling, P., Johansson, K., Kylesten, B., Mårtenson, C., Schubert, J., Suzic, R. och Svenson, P.
Slutrapport från FoT-projekt teknik, metodik och demonstrationssystem för informationsfusion (TMDI)
FOI-R--2164--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2006.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Malm, M. och Neider, G.
Erfarenhetsbaserad tidig förvarning om upploppshot
FOI-R--2041--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2006.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Berg, T., Hörling, P., Kylesten, B., Malm, M., Mårtenson, C., Svenson, P., Svensson, P. and Walter, J.
User centric situation awareness in asymmetric operations − assessing adversary intent and future events
FOI-R--2052--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2006.
Download: [PDF]opens in new window


Hörling, P. (Ed.), Mårtenson, C., Schubert, J., Suzic, R. and Svenson, P.
A survey of some information fusion research fields applicable in operations other than war
FOI-R--2000--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2006.
Download: [PDF]opens in new window


Horney, T., Andersson, R., Eklöf, M., Forsgren, R., Fransson, J., Hallberg, N., Lantz, F., Mårtenson, C., Svensson, P., Söderman, U., Yi, C.-H. och Ölvander, K.
Slutrapport LedsystT IPT C2I 2005
FOI-R--1961--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2006.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Eklöf, M. and Mårtenson, C.
Ontological interoperability
FOI-R--1943--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2006.
Download: [PDF]opens in new window


Neider, G.
Att insamla och återanvända erfarenheter om upploppsförvarning − underlag till beslutsstöd vid internationella operationer
FOI-R--1886--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2006.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


2005

Brännström, M., Gustavsson, M., Habberstad, H., Lauberts, A. och Lindgren, D.
IAM slutrapport 2005
FOI-R--1836--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2005.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Ahlberg, S., Bergman, J., Hasewinkel, H., Hörling, P., Kylesten, B., Lindahl, B., Söderman, U. och Törne, A.
Inventering av tekniskt beslutstöd för ledning av strid i urban miljö − TEBE slutrapport
FOI-R--1819--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2005.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Horney, T., Brännström, M., Bergman, J., Andersson, D., Forsgren, R., Ahlberg, S., Lindahl, B. och Törne, A.
Slutrapport MOSART
FOI-R--1814--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2005.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Svenson, P., Mårtenson, C. and Carling, C.
Complex networks − models and dynamics
FOI-R--1766--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2005.
Download: [PDF]opens in new window


Johansson, R., Mårtenson, C., Suzic, R. and Svenson, P.
Stochastic dynamic programming for resource allocation
FOI-R--1666--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2005.
Download: [PDF]opens in new window


Schubert, J. and Svensson, P.
Methodology for guaranteed and robust high level fusion performance − a literature study
FOI-D--0216--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2005.
Download: [PDF]PDF


Malm, M., Neider, G., Stjernberger, J. och Svenson, P.
Kollektivt beteende och tidig förvarning − beslutsstöd sökes för internationella operationer
FOI-R--1584--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2005.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


2004

Eklöf M., Hörling P., Svan P., Suzic R. and Yi C.-h.
Information & knowledge management for NBI (network-based intelligence)
FOI-R--1417--SE, Avdelningen för Systemteknik, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2004.
Download: [PDF]opens in new window


Ahlberg, S., Hörling, P., Jöred, K., Mårtenson, C., Neider, G., Schubert, J., Sidenbladh, H., Svenson, P., Svensson, P., Undén, K. and Walter, J.
The IFD03 information fusion demonstrator − requirements, methodology, design, and experiences
FOI-R--1413--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2004.
Download: [PDF]opens in new window
Download Demonstration Video: [mp4]


Ahlberg, S., Hörling, P., Mårtenson, C., Neider, G. Sidenbladh, H., Svenson, P., Svensson, P. and Walter, J.
System documentation on the FOI information fusion demonstrator 03 (IFD03)
FOI-D--0184--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2004.
Download: [PDF]PDF


Jungert, E., Derefeldt, G., Hallberg, J., Hallberg, N., Hunstad, A., Thurén, R., Albinsson, P.-A., Holmberg, M., Sidenbladh, H., Stenumgaard, P., Worm, A. och Ånäs, P.
Förstudie avseende förslag till integrerad lednings och skyddsfunktion för preventiv och operativ krishantering
FOI-R--1183--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2004.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Svensson, P., Mårtenson, C., Sidenbladh, H. and Malm, M.
Swarm intelligence for logistics − background
FOI-R--1180--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2004.
Download: [PDF]opens in new window


2003

Andersson J., Malm M. och Thurén R.
Systemtilltro
FOI-R--1121--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2003.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Svensson, P.
Teknisk översikt och prognos 2002−2020 för området informationsfusion
FOI-R--0798--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2003.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


2001

Jungert, E. och Walter J,
Marksensornät och intelligenta agenter − en systemarkitektur för ett nätverksbaserat sensorsystem
FOI-R--0317--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2001.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Bengtsson, M. and Schubert, J.
Fusion of incomplete and fragmented data − white paper
FOI-R--0047--SE, Avdelningen för Ledningssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, Linköping, 2001.
Download: [PDF]opens in new window


2000

Walter J.
En granskning av forskningen inom distribuerad, ständig planering
FOA-R--00-01759-517--SE, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 2000.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Cantwell, J., Schubert, J. och Svensson, P.
Informationsfusion − förslag till "strategisk forskningskärna" år 2001-2005
FOA-R--00-01632-505--SE, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 2000.
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Carlsson, C., Carlsson, L., Grahn, P., Hörling, P., Jungert, E., Klöör, P., Lantz, F., Lauberts, A., Letalick, D., Lindahl, A., Schubert, J., Strömberg, D., Svensson, J. och Westerlund, C.-L.
Multisensorteknik och datafusion − sensorval, dataadministration och utvecklingstrender
FOA-R--00-01577-408--SE, Avdelningen för Sensorteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 2000.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Hörling, P., Jöred, K., Lantz, F., Lindahl, A., Roldan-Prado, R. och Schubert, J.
Beslutsstöd på fartyg − informationsfusion och radarsignalspaning
FOA-R--00-01529-706,505,503--SE, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 2000.
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Fjällström, P.-O., Neider, G., Persson, M., Risch, T. och Svensson, P.
Arkitekturprinciper för informationsöverlägsenhet i framtidens ledningsstödsystem
FOA-R--00-01435-505--SE, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 2000.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


1999

Hörling, P., Lantz, F. och Neider G.
Konvertering av laserradardata till digital terräng utan skog − metoder och användarhandledningar
FOA-R--99-01380-408--SE, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 1999.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Neider, G.
Agentteknik − standardisering, kommunikation, erfarenheter. Agent technology series, London 1999-03-23--25
FOA-R--99-01278-505--SE, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 1999.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Bengtsson, M. and Schubert, J.
Dempster-Shafer clustering, Potts spins and graph optimization
FOA-R--99-01248-505, 616--SE, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 1999.

Download: [PDF]opens in new window


1998

Jönsson, L., Neider, G., Schubert, J. och Svensson, P.
Informationsfusion i den taktiska underrättelseprocessen − en informell introduktion till nyckelteknologin för informationsöverlägsenhet
FOA-R--98-00902-505--SE, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 1998.
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Derefeldt, G., Eriksson, L., Andersson, P., Berggrund, U., Rozén, U., Westlund, J., Skinnars, Ö., Alfredsson, J., Santesson, R. och Holmberg, J.
Färgpresentation för ökad taktisk situationsmedvetenhet i stridsflygplan
FOA-R--98-00767-706--SE, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 1998.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Bråmå, Å., Fransson, J., Jöred, K. och Schubert, J.
Datafusionsmetoder för sammanställning och analys av underrättelsedata − en Förstudie
FOA-R--98-00698-505--SE, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 1998.
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


1997

Neider, G.
Ubåtsföljning med passiva sonobojar − användarhandledning till program SubTrack
FOA-R--97-00447-505--SE, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 1997.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Johansson, K. and Svensson, P.
Submarine tracking by means of passive sonobuoys II − position estimation and buoy deployment planning
FOA-R--97-00440-505--SE, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 1997.
Download: [PDF]PDF


Wahlstedt, A., Fredriksson, J., Jöred K. and Svensson, P.
Submarine tracking by means of passive sonobuoys I − design of a simulation model and system
FOA-R--96-00386-505--SE, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 1997.
Download: [PDF]PDF


1996

Schubert, J.
Prediktion av främmande ubåtars framtida position
FOA-R--96-00296-3.4--SE, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 1996.
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


Neider, G.
Simulerade incidentrapporter från ubåtsjakt
FOA-R--96-00295-3.4, Avdelningen för Ledningssystemteknik, Försvarets forskningsanstalt, Linköping, 1996.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


1994

Schubert, J.
Specifying nonspecific evidence
FOA C 20975-2.7, Huvudavdelningen för Vapenssystem, verkan och skydd, Försvarets forskningsanstalt, Stockholm, 1994.

Download: [PDF]opens in new window


Schubert, J.
Finding a posterior domain probability distribution by specifying nonspecific evidence
FOA C 20974-2.7, Huvudavdelningen för Vapenssystem, verkan och skydd, Försvarets forskningsanstalt, Stockholm, 1994.

Download: [PDF]opens in new window


1993

Svensson, P. och Schubert, J.
Dataanalys och datafusion för underrättelsebearbetning och beslutsstöd − forskningsplan 1993-2000
FOA A 20054-2.7, Huvudavdelningen för Vapenssystem, verkan och skydd, Försvarets forskningsanstalt, Stockholm, 1993.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)


Schubert, J.
A blurred focal elements generalization of Dempster's rule
FOA C 20938-2.7, Huvudavdelningen för Vapenssystem, verkan och skydd, Försvarets forskningsanstalt, Stockholm, 1993.

Download: [PDF]opens in new window


Schubert, J.
On Rho in a decision-theoretical apparatus of Dempster-Shafer theory
FOA C 20927-2.7, Huvudavdelningen för Vapenssystem, verkan och skydd, Försvarets forskningsanstalt, Stockholm, 1993.

Download: [PDF]opens in new window

 

1991

Bergsten, U. and Schubert, J.
Dempster's rule for evidence ordered in a directed acyclic graph
FOA C 20857-2.7, Huvudavdelningen för Vapenssystem, verkan och skydd, Försvarets forskningsanstalt, Stockholm, 1991.

Download: [PDF]opens in new window


Schubert, J.
On non-specific evidence
FOA C 20856-2.7, Huvudavdelningen för Vapenssystem, verkan och skydd, Försvarets forskningsanstalt, Stockholm, 1991.

Download: [PDF]opens in new window


Hägglund, B. and Jöred, K.
Simulating the smoke filling in a two-compartment structure
FOA C 20849-2.4, Huvudavdelningen för Vapenssystem, verkan och skydd, Försvarets forskningsanstalt, Stockholm, 1991.

Download: [PDF]opens in new window


Svensson, P. and Neider, G.
User's guide to Cantor, a data analysis system based on the relational data model − version 1.2
FOA C 20842-2.7, Huvudavdelningen för Vapenssystem, verkan och skydd, Försvarets forskningsanstalt, Stockholm, 1991.

Download: [PDF]opens in new window


1990

Schubert, J. (Red.)
Delprojekt informationssystem inom huvudprojekt ubåtsskydd − slutrapport
FOA Rapport A 20046-2.7, Huvudavdelningen för Vapenssystem, verkan och skydd, Försvarets forskningsanstalt, Stockholm, 1990.
Download: [PDF]PDF (in Swedish)


1989

Neider, G.
User's guide to GRODA. A graphic utility for CANTOR
FOA C 20767-2.7, Huvudavdelningen för Vapenssystem, verkan och skydd, Försvarets forskningsanstalt, Stockholm, 1989.

Download: [PDF]opens in new window


1987

Rozén, U.
Reserapport från eurographics 1986 i Lissabon
FOA C 20672-2.7, Huvudavdelningen för Vapenssystem, verkan och skydd, Försvarets forskningsanstalt, Stockholm, 1987.
Download: [PDF]opens in new window (in Swedish)