Publications

2018

In Swedish

 

2017

In English

In Swedish

 

2016

In English

In Swedish


2015

In English

In Swedish

 

2014

In English

In Swedish

 • John Rydqvist, Erika Holmquist, Karlis Neretnieks, Bengt-Göran Bergstrand. Västra Stilla havet- Säkerhetspolitiska trender på tio års sikt (“The Western Pacific region in a ten year perspective, 2012-2022”). FOI-R--3907--SE
 • Mats Holmer “Jihadister på frammarsch i Irak – Några säkerhetspolitiska konsekvenser” (”Jihadists on the rise in Iraq – consequences for security”). FOI Memo 4954
 • Samuel Bergenwall, Om hindunationalistiska BJP vinner valet i Indien: strategisk omorientering eller ”business as usual”? (“If Hindu nationalist BJP wins the election in India: strategic reorientation or business as usual?”). FOI-R--3878--SE 
 • Kaan Korkmaz. Försvarspolitik och försvarsmodernisering i Turkiet. (”Defence Politics and Defence Reform in Turkey”). FOI Memo 4993
 • Samuel Bergenwall and John Rydqvist. Klockan klämtar för Mellanöstern: Kommer Israels nya regering ställa frågorna om Palestina och Iran på sin spets? (Dire Times in the Middle East – How Will Israel's New Government Deal with the Palestine-issue and Iran)
 • Kaan Korkmaz (red.), Niklas Granholm and Mike Winnerstig. Australien - En säkerhetspolitisk översikt (Australia's Foreign and Security Policy), FOI Memo 4853


2013

In English

 • Ulrik Franke, Mikael Eriksson, Jerker Hellström, Steven Savage. Security Studies in the information age - a review of methods. FOI-R--3737--SE
 • Malek Khan, Martin Lundmark och Jerker Hellström. Rare Earth Elements and Europe's Dependence on China 
  in Strategic Outlook 2013. Magdalena Tham Lindell, Jerker Hellström et al (eds.)
 • Erika Holmquist. The sun is setting on President Ahmadinejad. FOI MEMO 4392

In Swedish

 • Malek Khan, Martin Lundmark och Jerker Hellström. Sällsynta jordartsmetaller och Europas beroende av Kina i "Strategisk utblick 2013". Magdalena Tham Lindell, Jerker Hellström m fl (red.), s. 91-96
 • Samuel Bergenwall. Drönarkriget i Pakistan: Säkerhetspolitiska konsekvenser. FOI Memo 4400


2012

In English

 • Jerker Hellström, Kaan Korkmaz. China and India – Great Powers on a Collision Cours in Strategic Outlook 2012. Emma Skeppström, Stefan Olsson, Åke Wiss (eds.)
 •  Elin Norrman. A short background on the Syrian Muslim Brotherhood and its Process of Change: 1945-2012.
 • Stefan Olsson, Erika Holmquist, Samuel Bergenwall and Helene Lackenbauer. Afghanistan after 2014. Five scenarios. FOI-R--3424--SE
 • Ivan Safranchuk. China's stakes in Central Asia. FOI Memo 4056
 • Kaan Korkmaz och John Rydqvist. The Republic of Korea: A Defence and Security Primer. FOI-R--3427--SE

In Swedish


2011

In English

 • Jerker Hellström och Kaan Korkmaz. Managing Mutual Mistrust: Understanding Chinese Perspectives on Sino-Indian Relations. FOI-R--3271--SE
 • Rouzbeh Parsi, John Rydqvist. Iran and the West: Regional Interests and Global Controversies. FOI-R--3168--SE
 • Mikael Eriksson. Long-term implications of the Libya no-fly zone.
 • Ann Wilkens. Suicide Bombers and Society: A Study on Suicide Bombers in Afghanistan and Pakistan.  FOI-R--3058--SE
 • Alexander Atarodi. Insurgency in Balochistan. And why it is of strategic importance. FOI-R--3110--SE
 • Alexander Atarodi, Mikael Eriksson. The Gulf Cooperation Council and the Saudi Arabian outlook on Security dynamics in the Gulf region. FOI Memo 3470

In Swedish

 • Stefan Olsson. Stabilitet i Afghanistan: En kritisk granskning av ISAF:s strategi för counterinsurgency, COIN. FOI-R--3212--SE
 • Ann Wilkens. Talibanrörelsens uppkomst och drivkrafter. En bakgrund inför Bonn II konferensen om Afghanistan i december 2011. FOI-R--3243--SE


2010

In English

In Swedish

 • Jerker Hellström, John Rydqvist. Egotripp med kinesiska förtecken: Kinas maktambitioner och regional säkerhet. Reserapport från Taiwan och Kina. (Ego Trip with Chinese Characteristics: China's Power Ambitions and Regional Security. Travel report from Taiwan and China)
 • Fredrik Lindvall, John Rydqvist,Fredrik Westerlund, Mike Winnerstig. Små steg mot en ny värld - Perspektiv på NPR och START. FOI MEMO 3166

 

2009

 • Stefan Olsson. Kampen om "hearts and minds" i Afghanistan
 • Jerker Hellström. Kinas utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik i ett 10-20-årsperspektiv
 • Alexander Atarodi och Jerker Hellström. Säkerhetspolitiska aspekter på ökat externt beroende av olja och gas: EU och Kina som exempel [Security Policy Aspects on Increased External Demand for Oil and Gas: The Examples of EU and China] (in Swedish)
 • Jerker Hellström. Blue Berets Under the Red Flag - China in the UN Peacekeeping System
 • Jerker Hellström. China's Emerging Role in Africa - a Strategic OverviewPDF.
 • Niklas Granholm, Johannes Malminen, John Rydqvist (eds.). Strategisk utblick 2009. Säkerhetspolitisk forsränning? [Strategic Outlook 2009] (in Swedish)
 • Alexander Atarodi. Turkiets och Irans utrikespolitik gentemot Irak [Turkey's and Iran's Foreign Policy towards Iraq] (in Swedish)
 • Kristina Zetterlund (ed.). Pakistan – Consequences of Deteriorating Security in Afghanistan

2008

 • Alexander Atarodi. Nationalism och Irans kärnkraftsprogram [Nationalism and Iran's Nuclear Programme] (in Swedish)
 • Magnus Norell, Nima Damidez. En ny början? Libanon efter presidentvalet [A New Beginning? Lebanon after the Presidential Election] (in Swedish)
 • John Rydqvist, Kristina Zetterlund et.al. Concequenses of Military Actions Towards Iran
 • Ingolf Kiesow, John Rydqvist. Japan as a Power: Discarding a Legacy (Asia Paper, ISDP)


2007

 • Ingmar Oldberg. The Shanghai Cooperation Organisation: Powerhouse or Paper Tiger?

2006

 • Ingolf Kiesow et.al. Kina i ett tjugoårsperspektiv [China in a 20-Year Perspective] (in Swedish)

2005

 • Emma Sandström. Iran, Iraq, Turkey, Azerbaijan and Armenia - a Security Assessment.


2004

 • Kristina Sandklef and Ingolf Kiesow. Kina inför framtiden; Några viktiga trender i Mittens Rike.
 • Ingolf Kiesow. Perspectives on North Korea’s nuclear and missile programs.
 • Ingolf Kiesow. China’s quest for energy; impact on foreign and security policy.
 • Kristina Sandklef. Energy in China: Coping with increasing demand.
 • Ingolf Kiesow. The Role of Oil and Consequences in Asia of the American-Iraqi War, in Ljung, B.: Irakkriget 2003. En preliminär analys.


2003

 • Ingolf Kiesow. Energy in Asia
 • Gunnar Arbman, Göran Danielson, Ingemar Dörfer, John Rydqvist, Wilhelm Unge och Lars Wigg. Kärnvapenmakten Kina: Globala och regionala aspekter
 • Emma Sandström. Afghanistan and Central Asia after September 11 - The Security-Political Development


2002

 • Ingolf Kiesow. From Taiwan to Taliban; Two Danger Zones in Asia
 • Ingolf Kiesow. Kinas Nya Stora Språng: WTO
 • Ingolf Kiesow. Ballistic Missile Defence in Asia
 • Ingolf Kiesow. Ambitions and Perils in the Western Pacific, FOI-R –0266---SE

 

Rapportsammanfattning - Intranätet

                 Samuel Bergenwall, Kaan Korkmaz, John Rydqvist                 

Rapportsammanfattning - Intranätet

                 Samuel Bergenwall, Kaan Korkmaz, John Rydqvist