Reports and Memos

Below is a selection of reports and memos relating to Russia which have been published in recent years within the RUFS project and/or as part of related projects at FOI. Publications which do not have a link can be ordered via the Registry at FOI.

2018

 

2017

  • Jonas Kjellén. Telekrigföringens roll inom Rysslands Väpnade Styrkor: En analys av ryska definitioner, FOI-D--0802--SE, December 2017.
  • Susanne Oxenstierna & Jakob Hedenskog. Ukraine’s economic reforms. Prospects of sustainabilityexternal link, opens in new window, FOI-R—4472—SE, November 2017.
  • Tomas Malmlöf. Rysk materielförsörjning fram till 2035: En analys av nyanskaffning och uppgradering av befintlig materiel, FOI-D--0795--SE, October 2017.
  • Jan Åkerberg. Ryska arméflyget 2016: utveckling av helikopterförbandens materiel, organisation och förmåga, FOI-D--0789--SE, September 2017. (In Swedish)
  • Carolina Vendil Pallin & Susanne Oxenstierna. Russian Think Tanks and Soft Powerexternal link. FOI-R--4451--SE,. August 2017.
  • Tomas Malmlöf. Nutid och framtid för rysk försvarsindustri, FOI Memo 6085, June 2017.
  • Carolina Vendil Pallin. Rysslands Direktorat för inrikespolitik och dess roll i presidentvalet 2018, FOI Memo 60, February 2017. (In Swedish)
  • Gudrun Persson (ed.), Jakob Hedenskog, Tomas Malmlöf, Johan Norberg, Susanne Oxenstierna, Roger Roffey, Carolina Vendil Pallin, Fredrik Westerlund (2016) Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv - 2016external link.external link FOI-R--4367--SE, januari 2017.

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008