Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Beslutsstödsystem och informations­­­fusion

FOI utvecklar smarta lösningar som sträcker sig från datainsamling till innovativa presenta­tions­system. Forskningen ökar användarens förmåga att förstå och omsätta tillgänglig information i effektiva beslut. Den stora bredden på kompetenser och väl utvecklade nationella och internationella nätverk ger en unik förmåga att lösa många problem inom expertområdena.

Personer tittar och pekar på en karta.

Forskningen innefattar både teknik och metod, och är en brygga mellan den rent tekniska forskningen om till exempel sensor- och kommunikationssystem och mänskligt besluts­fattande. Ytterst syftar det till en förbättrad ledningsförmåga, främst inom försvaret, men inte enbart. Största styrkan är förmågan att, i samverkan med andra, ta ett helhets­perspektiv i utvecklingen av stöd­verktyg för lednings- och besluts­fattande­processer i komplexa miljöer. Våra uppdrags­givare är bland andra Försvarsmakten och EU, men även Vinnova och Naturvårdsverket.

Beslutsstöd, kunskap och information

Vår kompetens inom beslutsstöd, kunskaps­hantering och informationsfusion omfattar främst fusion och semantiska tekniker för beslutsstöd och informations­hantering, fusion av heterogen data och information för att skapa lägesbilder, AI, hantering av osäker information och analys av stora data­mängder, situations­analys och situationsresonerand samt inter­operabilitet mellan informations­system, såväl militära som civila. Fokus ligger på att skapa system som hjälper människor att skapa lägesförståelse utgående från all tillgänglig information, från till exempel sensorer, text i form av rapporter, webb­sidor och andra dokument, videoströmmar, ljud eller strukturerad information lagrad i databaser. Data mining och text mining är viktiga framtidsområden. Forskningsresultaten går även att tillämpa på helt andra områden, t ex informationshantering för miljötillsyns­inspektörer.

Simulering och distribuerade system

Verksamheten inom simulering och distribuerade system omfattar främst beslutsstöd som använder inbäddade simuleringar med fokus på operativa planer, modellering och simulering. Det innefattar även expertstöd som stöd för utbildning & övningar, agent­teknologier, representation av mänskligt beteende, processer och metoder för distribuerade simuleringar med fokus på VV&A, simulering för avancerad personal­hantering och -planering, inkl. dimensionering av personalresurser, samt system­integration av distribuerad simulering, lednings­system och sensorer med tillämpningar främst (men inte enbart) inom det militära området och det civila säkerhetsrelaterade området.

Kontakt