Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

CBRN-frågor och icke-spridning

FOI bedriver forskning rörande kemiska toxiska ämnen, biologiska smittsamma ämnen, radio­aktiva ämnen, kärnvapen­frågor samt rymd- och missilfrågor.

Provrör i labb.

*CBRN=kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot

Kontakt
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.