Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Biologiska ämnen

FOI arbetar med identifiering, karakterisering och forensik av smittsamma biologiska ämnen.

Forskare håller fram ett mätinstrument.

Våra uppdragsgivare inom området är huvud­sakligen Försvars­departementet, Försvars­makten, Utrikes­departementet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra beredskapsmyndigheter, läke­medels­företag samt olika nationella och interna­tionella forsknings­råd och forsknings­fonder. Resultaten av forskningen publiceras generellt i öppen litteratur.

Forskningsområden

Technical development Analysis

handskar håller i ömtåligt prov
 • DNA sequencing
 • Metagenomics
 • Source tracking
 • Population genetics
 • Bioforensics
 • Bioinformatics

Microbiological risks (Agents)

provrör
 • Survival and virulence studies
 • Decontamination studies
 • Pathogen fate/survival
 • Air filter DNA sequencing
 • Viability assays

Operational support

handskbox
 • Biopreparedness
 • Proficiency tests
 • Quality systems
 • Genome databases
 • Bacterial and viral repositories
 • Reach back
 • Immuno detection toxins

Bioinformatik och mikrobiell forensik

På FOI utvecklar vi metodik för att kunna särskilja avsiktlig från naturlig spridning av smitt­ämnen. Vi utvecklar också metodik för att få information om smittämnens ursprung och utspridningssätt.

Inom detta område samarbetar vi med internationella och nationella forsknings­grupper.

Vår forskning innefattar bland annat följande:

 • storskalig sekvensering av mikro­organismer från miljöprover och kliniska prover
 • studier av släktskap mellan mikro­organismer baserat på DNA-analyser
 • studier av mikroorganismers ursprung och evolution
 • metodutveckling för att binda förövare till ett brott där smittämnen har använts som hot eller vapen
Kontakt
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.