Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Biologiska ämnen

FOI arbetar med identifiering, karakterisering och forensik av smittsamma biologiska ämnen.

Forskare håller fram ett mätinstrument.

Våra uppdragsgivare inom området är huvud­sakligen Försvars­departementet, Försvars­makten, Utrikes­departementet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra beredskapsmyndigheter, läke­medels­företag samt olika nationella och interna­tionella forsknings­råd och forsknings­fonder. Resultaten av forskningen publiceras generellt i öppen litteratur.

Forskningsområden

Technical development Analysis

handskar håller i ömtåligt prov
 • DNA sequencing
 • Metagenomics
 • Source tracking
 • Population genetics
 • Bioforensics
 • Bioinformatics

Microbiological risks (Agents)

provrör
 • Survival and virulence studies
 • Decontamination studies
 • Pathogen fate/survival
 • Air filter DNA sequencing
 • Viability assays

Operational support

handskbox
 • Biopreparedness
 • Proficiency tests
 • Quality systems
 • Genome databases
 • Bacterial and viral repositories
 • Reach back
 • Immuno detection toxins

Bioinformatik och mikrobiell forensik

På FOI utvecklar vi metodik för att kunna särskilja avsiktlig från naturlig spridning av smitt­ämnen. Vi utvecklar också metodik för att få information om smittämnens ursprung och utspridningssätt.

Inom detta område samarbetar vi med internationella och nationella forsknings­grupper.

Vår forskning innefattar bland annat följande:

 • storskalig sekvensering av mikro­organismer från miljöprover och kliniska prover
 • studier av släktskap mellan mikro­organismer baserat på DNA-analyser
 • studier av mikroorganismers ursprung och evolution
 • metodutveckling för att binda förövare till ett brott där smittämnen har använts som hot eller vapen
Kontakt

Senast uppdaterad: 2018-12-03