Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Kärnvapenfrågor

FOI ansvarar för den nationella tekniska expertkompetensen rörande kärnvapenfrågor.

Arbetet är indelat i två huvudområden: Dels gör vi bedöm­ningar av hotet från kärnvapen och här ingår också arbetet med nedrustnings­frågor och frågor kring icke-spridning. Dels ägnar vi oss åt tekniska verifikations­frågor, främst hur man kan mäta om ett kärnvapen sprängts men också hur brott mot andra kärnvapenrelaterade avtal skulle kunna verifieras.

När det gäller systemutveckling och bygga prototyper för att mäta radioaktivitet, främst ädelgaser, är verksamheten vid FOI världs­ledande. Även inom förmågan till hotbedöm­ningar för risker till spridning av kärnvapen, har enheten en unik kompetens.

Verksamheten är till största delen anslags­finansierad via Utrikes- och Försvars­departe­menten men uppdrag beställs också från till exempel SSM (Strålsäkerhets­myndigheten) och CTBTO (The Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization) en internationell organisation för att övervaka provstopps­avtalet för kärnvapen­sprängningar.

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2019-05-03