Kontakt

Kemiska ämnen

FOI bedriver forskning och metod­utveckling inom hela den analytiska kedjan från provtagning till kvalificerad tolkning av analysdata.

Forskare i skyddsdräkt

Vår kompetens omfattar kvantitativ och kvalitativ analys och provtagning över ett brett fält av forsknings­områden. Delar av verksamheten är ackrediterade enligt laboratorie­standarden ISO17025.

Exempel på områden som FOI arbetar med:

  • forskningsfrågor relaterade till kontroll och övervakning av kemvapen­konventionen (CWC)
  • identifiering av biomarkörer, särskilt exponerings­markörer av kemiska vapen
  • karaktärisering av partikelassocierade ämnen
  • Identifiering och strukturbestämning av biomolekyler, till exempel naturligt före­kommande proteintoxiner och toxiner från alger
  • forensik
  • läkemedelsanalyser på uppdrag av life science-sektorn.

Inom området provtagning har FOI kompetens att hantera prover från en mångfald material, till exempel jord, sediment, vatten, aerosoler, livsmedel och biologiskt material för att nämna några.

Vi är ett av Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) certifierade laboratorier för analys av kemiska stridsmedel. Verksamheten är ackrediterad och omfattar bland annat årliga laboratoriejämförelser och utveckling av analys­metodik. Uppdragen innebär analyser av kemiska stridsmedel i miljöprover som till exempel vatten och jord. Vi utvecklar även metodik för att verifiera exponering av kemiska stridsmedel till människa genom identifiering av så kallade biomarkörer.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2022-07-14