Kontakt

Kemiska hot och effekter

Enheten för kemiska hot och effekter studerar biologiskt aktiva ämnens mekanismer och effekter som bedömts kunna utgöra ett hot mot samhället.

Försvars­­departementet är den största beställaren, men FOI har även uppdrag från Utrikes­departementet, Försvars­makten, andra myndigheter och den privata sektorn.

Enheten har en kompetens inom hot, säkerhet, verkan och skydd. Enhetens breda verksamhet bedrivs tvärvetenskaplig för att kunna klargöra farliga hotämnens verkan och effekter samt hur vi genom läkemedel kan skydda oss mot dessa. Verksamheten omfattar: metodutveckling och analys av CBR-hotet från statliga och icke statliga antagonistiska aktörer, forskning om hur ett farligt kemiskt ämne verkar i kroppen och vilka effekter ämnet ger vid exponering på individ, förståelse för motmedels verkan och hur de kan utvecklas samt vilka konsekvenser som användning av hotämnen skulle kunna orsaka samhället. Den verksamhet som bedrivs inom enheten säkerställer att FOI kan bidra med expertkunskap och tekniskt stöd i viktiga CBRN-relaterade frågor i nationella och internationella sammanhang.

För att säkerställa att FOI levererar högkvalitativa resultat och relevant kompetens, så jobbar enheten kontinuerligt med övergripande omvärldsanalys, samverkan med försvarsmakten, civila myndigheter, näringsliv, universitet och internationella aktörer.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-12-08