Mätstationer

Varje dag, året om, sedan 1950-talet mäter vi halten av radioaktivitet i luft och nederbörd på flera stationer spridda över Sverige.

Byggnad

Mätstationen i Kista.

Stationer för filtrering av markluft finns på sex ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Kista (Stockholm), Visby och Ljungbyhed. Vid fyra av stationerna: Kiruna, Gävle, Kista och Ljungbyhed samlas även nederbördsprover.

Vad mäter stationerna?

Vid varje station filtreras cirka 100 000 kubikmeter luft per vecka. De exponerade filtren skickas från stationerna till FOI i Kista där de analyseras veckovis med hjälp av gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Mätmetoden är mycket känslig och extremt låga halter av radioaktivitet kan detekteras.

Vilka radioaktiva ämnen är det vanligast att ni hittar på stationerna?

Vi detekterar naturligt förekommande radioaktivitet och även radioaktivitet som kan komma från eventuella utsläpp från till exempel kärnkraftverk, kärnvapendetonation eller medicinsk användning av radioaktiva ämnen. Bland naturligt förekommande ämnen är Be-7 (en av de elva radioisotoperna till grundämnet beryllium) den vanligaste. Detektioner av andra radioaktiva ämnen är ovanliga, förutom cesium-137 som på grund av dess långa halveringstid (30 år) fortfarande finns kvar i omgivningen sen nedfallet från Tjernobylolyckan 1986. Efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima 2011 detekterades vid stationerna i Sverige förutom cesium även radioaktivt jod.

Vem får resultaten?

Stationerna drivs på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten och resultaten rapporteras löpande till dem.

Vi skriver även öppna årsrapporter om mätningarna. Dessa rapporter går att beställa från vår webbplats. Till exempel Radionuclide particles in ground level air in Sweden during 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-04