Egeninitierad forskning

FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet, men myndigheten har även fått anslags­medel att använda för egeninitierad forskning. Den ska långsiktigt bidra till utvecklingen av ett stärkt totalförsvar.

Labbverksamhet

Några projekt som fått anslag är:

  • Kvantradar. Det finns förhoppningar inom forskarvärlden att en kvantradar utan att själv bli upptäckt ska kunna detektera flygplan med smygegenskaper, så kallade stealthflygplan.
  • Syntes och karakterisering av metallorganiska ramverk (MOF). MOF är föreningar bildade av metalljoner och organiska molekyler. Dessa hybridstrukturer kan till exempel användas i skyddsutrustning mot kemiska vapen.
  • Laserdiagnostik förbränning. Experiment som syftar till att karakterisera en turbojetmotor och förbränningen i denna.
  • Spelmodell. Spel är en metod för att på ett strukturerat sätt föra samman experter från olika områden för att diskutera ett komplext problem. Projektet ska bland annat arbeta fram en process och kommunikations­vägar för att förse spelsystemet med underlag från flera olika tekniska nivåer från olika forsknings­områden och forsknings­delområden.

Senast uppdaterad: 2020-01-30