Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Flygsystem och rymdfrågor

Inom det flygtekniska området bedriver FOI forskning och tillämpad verksamhet inom främst grundläggande flygteknisk basteknik såsom konceptstudier, aerodynamik, aeroelasticitet, struktur- och materialteknik, flygmekanik, radar- och IR-signaturanalys, styrning och navigering.

Person sitter i en flygsimulator.
Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2021-01-11