Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Autonomi och robotteknik

FOI studerar obemannade farkoster för att kunna förutse hot och möjligheter, utvärdera prestanda, och tillhandahålla mot- och medspelare i t.ex. pilot­träningsanläggningar.

Autonomi

Obemannade farkoster blir en allt vanligare syn i både civila och militära sammanhang. Militärt har obemannade flygplan länge använts för spaning och obemannade markfarkoster använts för att undersöka och destruera minor och bomber. Gemensamt för alla obemannade farkoster är att vi vill att de skall agera på ett sätt som gör nytta, och för att de skall kunna göra det måste de ha ett mer eller mindre sofistikerat planerings- och styrsystem. På FOI studerar och vidare­utvecklas sådana planerings- och styrsystem.

På senare tid har obemannade farkoster studerats inom en rad olika aktiviteter. I ett projekt finansierat av EU:s sjätte ramprogram utvecklade FOI i samarbete med bl.a. Europeiska Thales planeringsfunktioner för obemannade flygplan vars uppgift var flygspaning över Medelhavet för att upptäcka smugglare, illegala flyktingtransporter och nödställda. På uppdrag av FMV har vi, i samarbete med Rotundus, KTH och Saab, utvecklat ett planerings­verktyg för en väktar-robot som patrullerar t.ex. en fabrik eller hamnanläggning. För att stödja pilotträningsverksamhet har vi även utvecklat programvara för beslutsfunktionen hos med- och motståndare i en simulerad luftstrid.

Robotteknik

Kompetens och kunskap om robotteknik är nödvändigt för att förstå funktioner, beteenden och begräsningar i styrda vapen, vapenbärare och andra farkoster. Detta innefattar flyg­mekanik, tillämpad aerodynamik, styrning, navigering, banplanering, optimering och autonomi.

Kunskapen används för att kunna analyser och värdera vapensystem, med hänseende på prestanda och förmåga för existerande och möjliga framtida koncept samt för att utveckla simuleringsmodeller för flygsimulatorer, bordssimulatorer och studier.    

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-03-03