Vid FLSC, Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum, genomför FOI sedan 1998 på uppdrag av Försvarsmakten och Flygvapnet simuleringsbaserad träning och utbildning inom modern luftstrid. Utbildning, träning och övning av såväl stridspiloter och flygstridsledare som lednings- och stabspersonal sker dels mot varandra, dels mot datorgenererade motståndare, ofta i stora komplexa scenarier.

Simulatoranläggningen är en av få liknande i Europa med en kombination av både bemannade simulatorer och datorgenererade stridskrafter. Kraftfulla verktyg för visualisering och utvärdering bidrar till att synliggöra kunskap och resultat. FLSC utvecklar och vidmakthåller själva simulatormjukvaran och anläggningen med stöd av FOI, FMV och industrin.