Just nu är rapportsöket segt 19 september
Visa

Just nu är rapportsöket segt

Felsökning pågår.

Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Flygmekanik

Flygmekanik omfattar hela området avseende dynamik för flygfarkoster, inklusive reglerteori och reglerteknik tillämpat på flygfarkoster, samt metoder för att analysera pilotens roll i bemannade farkoster.

En viktig del av området utförs av analytiska eller numeriska metoder för att avgöra om ett givet styrsystem gör en flygfarkost hanterbart på ett säkert sätt. Verksamheten kopplar även till styrningen av autonoma farkoster. Dessutom finns kopplingar till både aerodynamik och strukturteknik via de aeroelastiska fenomen som nämnts ovan.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-07-01