Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Signaturteknik

FOI genomför multidisciplinära analyser av smyg­farkoster och även detaljerade analyser för utformning av delsystem med lågsignatur­egenskaper. Radar- och IR-spridnings­karakteristik av material och objekt förut­bestäms, analyseras och mini­meras utan att andra kritiska prestanda såsom aero­dynamiska eller strukturella egenskaper påverkas.

FOI har ansvar för de båda nationella signatur­koderna SAFIR för IR-beräkningar och EMCAV för radar­signatur­beräkningar i kaviteter (typiskt luftintag). Utvecklingen av dessa verktyg sker i samarbete med både olika SAAB-företag och Volvo Aero, vilka också är användare av koderna.

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-04-15