Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Struktur- och materialteknik

Strukturmekanik är en relativt mogen disciplin där det finns många mer eller mindre hel­täckande kommersiella beräknings­program baserade på finita elementmetoden. FOI har utvecklat ett beräknings­verktyg, Stripe, med speciell inriktning mot tillförlitliga storskaliga analyser av skadad metall och komposit­struktur. Verktyget kan används för virtuell testning, certifiering och ackreditering.

Stripe är en hp-adaptiv kod speciellt anpassad för stora datorkluster med upp till tusentals CPU:er (datorer). Vidare har Stripe en matematisk grund som gör att programmet räknar exakt rätt med givna förut­sättningar i form av randvillkor och strukturens belastning. Ytterligare en egenskap är att de finita elementen kan distorderas mycket utan att slutresultatet försämras, samt att det behövs väsentligt färre finita element än i modeller för konventionella program.

I verktygslådan finns även egenutvecklade koder, baserade på brottmekanik, för att prediktera sprickors tillväxt som funktion av belastningscykler. Koderna är speciellt anpassade för skadetålighetsanalyser.

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-03-25