Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Struktur- och materialteknik

Strukturmekanik är en relativt mogen disciplin där det finns många mer eller mindre hel­täckande kommersiella beräknings­program baserade på finita elementmetoden. FOI har utvecklat ett beräknings­verktyg, Stripe, med speciell inriktning mot tillförlitliga storskaliga analyser av skadad metall och komposit­struktur. Verktyget kan används för virtuell testning, certifiering och ackreditering.

Stripe är en hp-adaptiv kod speciellt anpassad för stora datorkluster med upp till tusentals CPU:er (datorer). Vidare har Stripe en matematisk grund som gör att programmet räknar exakt rätt med givna förut­sättningar i form av randvillkor och strukturens belastning. Ytterligare en egenskap är att de finita elementen kan distorderas mycket utan att slutresultatet försämras, samt att det behövs väsentligt färre finita element än i modeller för konventionella program.

I verktygslådan finns även egenutvecklade koder, baserade på brottmekanik, för att prediktera sprickors tillväxt som funktion av belastningscykler. Koderna är speciellt anpassade för skadetålighetsanalyser.

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2021-02-09