Sök
Stäng
Meny
Site Page

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Flygmekanik

Flygmekanik omfattar hela området avseende dynamik för flygfarkoster, inklusive reglerteori och reglerteknik tillämpat på flygfarkoster, samt metoder för att analysera pilotens roll i bemannade farkoster.

En viktig del av området utförs av analytiska eller numeriska metoder för att avgöra om ett givet styrsystem gör en flygfarkost hanterbart på ett säkert sätt. Verksamheten kopplar även till styrningen av autonoma farkoster. Dessutom finns kopplingar till både aerodynamik och strukturteknik via de aeroelastiska fenomen som nämnts ovan.

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.