Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Försvarsekonomi

Inom området försvarsekonomi bedriver FOI forskning till stöd för utredning och beslutsfattande. Detta gör vi med utgångspunkt i tre huvudsakliga fokusområden: försvarslogistik, strategisk personalförsörjning och ekonomisk analys.

Försvarslogistik

Inom försvarslogistik analyserar vi effektivitet i materielförsörjningen, logistikens organisation samt flöden till och inom det svenska försvaret. Detta innefattar bland annat civil-militär samverkan och försvarsindustrins förut­sättningar. Vi bistår med underlag till beslutsfattare och Försvarsmakten där vi problematiserar, system­atiserar och ger förslag till effektivisering av försvarslogistiken.

Sten Ternblad sten.ternblad@foi.se

Josefin Öhrn-Lundin josefin.ohrn-lundin@foi.se


Strategisk personal­för­sörj­ning

Vi analyserar även det svenska försvarets strategiska personalförsörjning utifrån flera perspektiv. Dels arbetar vi med frågor kopplade till rekrytering av personal till och personalflöden inom det svenska försvaret. Dels arbetar vi med att analysera Försvarsmaktens personalorganisation med fokus på kompetens, struktur och jämställdhet.

Mattias Johansson mattias.johansson@foi.se

Rikard Olofsson rikard.olofsson@foi.seEkonomisk analys och styrning

Inom området ekonomisk analys kartlägger och analyserar vi utvecklingen av globala försvarsutgifter, svenska försvarsutgifter samt kostnadsutveckling för militär materiel, personal och försvarsstrukturer som helhet. Vi bistår såväl beslutsfattare som andra myndigheter med datainsamling, kostnadsberäkningar, beräknings­modeller och analys av ekonomiska förutsättningar för vidare försvarssatsningar.

Per Olsson per.olsson@foi.se

Jens Lehman jens.lehman@foi.se

Nima Khodabandeh nima.khodabandeh-shastan@foi.se

Susanne Oxenstierna susanne.oxenstierna@foi.se


Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-09-17