Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Försvarsekonomi

Inom området försvarsekonomi bedriver FOI forskning till stöd för utredning och beslutsfattande. Detta gör vi med utgångspunkt inom tre huvudsakliga fokusområden: försvarslogistik, strategisk personalförsörjning och ekonomisk analys.

Sedlar i utländska valörer
Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-06-20