Kontakt

Försvarsekonomi

I forskningsområdet Försvarsekonomi utvecklas kunskap om ekonomiska frågor inom totalförsvaret, vilket omfattar forskning och analysarbete rörande ekonomisk analys och verksamhetsstyrningsfrågor, personalförsörjning, ekonomiskt försvar samt materiel- och logistikförsörjning.

Huvuduppdragsgivarna är Försvarsmakten och Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), men forskningen bidrar också i allt större utsträckning i uppdrag till stöd för den civila delen av totalförsvaret.

Få Försvarsekonomis senaste publikationer

Anmäl dig här för att få Försvarsekonomis senaste publikationer direkt till din e-postadress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Efter din anmälan kommer ett e-postmeddelande till den adress du angivit där du måste göra en bekräftelse. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Ekonomisk analys och styrning

Inom området ekonomisk analys kartlägger och analyserar vi utvecklingen av globala försvarsutgifter, svenska försvarsutgifter samt kostnadsutveckling för militär materiel, personal och försvarsstrukturer som helhet. Vi bistår såväl beslutsfattare som andra myndigheter med datainsamling, kostnadsberäkningar, beräknings­modeller och analys av ekonomiska förutsättningar för vidare försvarssatsningar.

Försvarslogistik

Inom försvarslogistik analyserar vi effektivitet i materielförsörjningen, logistikens organisation samt flöden till och inom det svenska försvaret. Detta innefattar bland annat civil-militär samverkan och försvarsindustrins förut­sättningar. Vi bistår med underlag till beslutsfattare och Försvarsmakten där vi problematiserar, system­atiserar och ger förslag till effektivisering av försvarslogistiken.

Marcus Tynnhammar marcus.tynnhammar@foi.se

Strategisk personal­för­sörj­ning

Vi analyserar även det svenska försvarets strategiska personalförsörjning utifrån flera perspektiv. Dels arbetar vi med frågor kopplade till rekrytering av personal till och personalflöden inom det svenska försvaret. Dels arbetar vi med att analysera Försvarsmaktens personalorganisation med fokus på kompetens, struktur och jämställdhet.

Rikard Olofsson rikard.olofsson@foi.se

Rapporter

Rapporter

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-06-17