Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Human factors och systemutveckling

FOI bedriver forskning avseende principer, metoder och tekniker för utveckling av socio­tekniska system. Sociotekniska system är komplexa system som består av människor och teknik, i vilka människor nyttjar tekniken i strävan efter att genomföra verksamhet och uppnå mål.

Simulatorutrustning i labb.

Forskningen bidrar till att öka uppdragsgivares förmåga att utveckla, anskaffa och införa ändamåls­enliga system, så som lednings­system. En särskilt fokus finns på gränssnitt mellan operatörer och teknik, samt koncept för ledning. Forskningen sker i hög utsträck­ning i nära samverkan med uppdragsgivare.

Forskningen innefattar teknik, organisation, verksam­het och människan samt utgör brygga mellan teknisk och beteende­vetenskaplig forskning. Detta med syftet att stödja våra uppdragivare i utveckling av förmågor, ledningssystem, verksamheter och tekniska system samt tränings­lösningar som utvecklar människans förmåga att hantera komplexa situationer. Våra uppdragsgivare innefattar Försvarsmakten, FMV, EU, MSB och polisen.

Forskningen bedrivs i huvudsak inom forskningsområdena:

  • Systemutveckling
  • Människa- teknikinteraktion
  • Ledning och ledningssystem
Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-01-15