Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Informationssäkerhet och kommunikation

FOI arbetar här med fokus på robust tele­kommunikation, IT-säkerhet i sammankopplade system, värdering av informationssäkerhet och utveckling av försvar av IT-system.

Illustration av ett IT-system

Arbetet sker både teoretiskt och praktiskt. Stora kunder är bland andra Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kontakt
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.