Sök
Stäng
Meny
Site Page

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Rapportsamling informationssäkerhet informationssäkerhet

På FOI skrivs det varje år ett flertal rapporter inom området informationssäkerhet. Nedan hittar du FOI-rapporter som är relevanta för dig som är intresserad av informationssäkerhet.

Genom att klicka på en rapport kan du ladda ner rapporten som PDF, alternativt beställa ett tryckt exemplar om PDF saknas.

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.