Crate-CTF - En tävling i cybersäkerhet

FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut arrangerar en cybersäkerhetstävling kallad Crate-CTF. Tävlingen genomförs som en så kallad Capture The Flag (CTF), ett format som används för att bedöma deltagarnas färdigheter inom cybersäkerhet och hantering av IT-system. Tävlingen genomförs över internet och deltagarna får via en webbportal tillgång till ett antal uppgifter som ska lösas inom en viss tid. I varje uppgift finns en flagga i form av en krypterad eller på annat sätt dold textsträng. Deltagaren tilldelas poäng genom att hitta flaggan och redovisa dess innehåll via webbportalen. Flest poäng när tiden är slut vinner.

Crate-CTF bygger på det så kallade Jeopardy-formatet, där varje uppgift innehåller en egen flagga. Uppgifterna varierar från nybörjarvänliga till avancerade och är fördelade i kategorierna Exploatering, Kryptografi, Reversering, Forensik, Webb och Övriga.

Crate-CTF arrangeras som en del av verksamheten vid den nationella cyberanläggningen Crate. Syftet är att bygga upp en kunskap om CTF-formatet för att kunna nyttja det i framtida projekt. Exempel på framtida användning kan vara att verifiera kompetens vid rekrytering eller att väcka ett intresse för cybersäkerhet. Om så är möjligt skulle detta kunna vara en metod för att tillgodose framtida kompetensbehov inom cybersäkerhet för det svenska totalförsvaret. FOI vill även utvärdera hur den nationella cyberanläggningen CRATE kan nyttjas för att arrangera CTF-tävlingar samt hur tävlingsformatet kan anpassas för att inkludera industriella informations- och styrsystem. 

Tävling crate 2021

Mer information

Eventuella frågor om tävlin­gen eller om projektet kan ställas per e-post till christian.valassi@foi.se

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-06-16