Kontakt

Informationssäkerhet och kommunikation

FOI arbetar här med fokus på robust tele­kommunikation, IT-säkerhet i sammankopplade system, värdering av informationssäkerhet och utveckling av försvar av IT-system.

Illustration av ett IT-system

Arbetet sker både teoretiskt och praktiskt. Stora kunder är bland andra Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2023-03-15