Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

IT-forensik

FOI:s kompetens inom IT-forensik spänner över ett brett spektrum, vilket är en av våra styrkor. Här finns allt från vid Statens kriminal­tekniska laboratorium (numera Nationellt forensiskt centrum, NFC) examinerade ingenjörer via teknologie doktorer inom elektronikkonstruktion till docenter i informations­­kodning.

Kompetensen omfattar bland annat avancerad filextrahering (file carving), resultatvärdering, säkerhet i SCADA-system, nätverkstrafikanalys, logg­analys, vatten­stämpling av digitalt material, steganografi, kryptologi, elektronik­konstruktion, inbyggda system, analys av RAM-innehåll och skadlig kod samt lågnivå­programmering och reverse engineering. Vi håller oss ajour med forskningsfronten och har kontaktnät inom både universitet och högskola och rättsväsendet.

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-03-25