Kontakt

Utbildningar

NCS3 genomför återkommande utbild­ningar av aktörer och intressenter som arbetar med industriella informations- och styrsystem.

Vissa utbildningar sker i samverkan med MSB, med sektors­myndigheter eller med bransch­organisationer. Nedan kan du läsa mer om NCS3:s olika utbildningar.

Demonstrationer och föreläsningar

Syftet med NCS3:s demonstrationer och föreläs­ningar kan till exempel vara att väcka medvetenhet om problem­området eller att öka kunskapen om en specifik teknik eller för en specifik sektor. Ofta utnyttjas fysiska modeller eller industriella informations- och styrsystem för att på ett pedagogiskt sätt åskådliggöra budskapet.

Tivoli

En så kallad tivolidragning innehåller en IT-säkerhets­relaterad föreläsning där centrumets kunniga personal visar upp ett antal olika säkerhets­brister och hur dessa kan utnyttjas vid angrep mot en IT- eller industriella informations- och styrsystems­miljö. Riktiga hårdvaror och system används, och alla angrepp sker live. En tivolidragning kan varieras i längd och innehåll för att passa era behov.

Kurser och övningar

NCS3 erbjuder för tillfället två kurser och en övning. Kursen Säkerhet i industriella informations- och styrsystem – Grundläggande kurs riktar sig till tekniker som arbetar praktiskt med industriella informations- och styrsystem. Kursen Säkerhet i industriella informations- och styrsystem – Påbyggnadskurs riktar sig till tekniker som designar eller administrerar industriella nätverk. Övningen Praktisk incident­hantering i industriella informations- och styrsystem riktar sig till systemadministratörer med koppling till industriella informations- och styrsystem.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-08-14