Kontakt

Krisberedskap och civilt försvar

Inom forskningsområdet Krisberedskap och civilt försvar bedrivs forskning och analys till nytta främst för den civila delen av totalförsvaret. I fokus står det civila försvaret och gränsytan mot det militära försvaret, samt de hybrida hot som Sverige kan utsättas för i fredstid.

Människor i Stockholms tunnelbana.

Forskningen omfattar bland annat skydd av civilbefolkningen och samhällsviktiga verksamheter, försörjningsberedskap och ekonomiskt försvar, informationspåverkan och psykologiskt försvar, ideologiskt motiverad extremism samt totalförsvarsjuridik.

Exempel på uppdragsgivare är Regeringskansliet (främst Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet), MSB, Energimyndigheten, Trafikverket, Livsmedelsverket, Myndigheten för psykologiskt försvar, Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-03-21