Publikationer inom energiområdet

Här nedan kan du hitta ett urval av rapporter inom energiområdet på FOI.

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Till rapportsök Länk till annan webbplats..

 • Carlsson, M., Oxenstierna, S., Weissmann, M. China and Russia – A Study on Cooperation, Competition and Distrust, FOI-R--4087--SE
 • Hedtjärn Swaling, V. Beroende av korrekt tid i elsystem. FOI MEMO 5069.
 • Johansson, B., Sonnsjö, H., Jonsson, D.K. Energiunionen som en del av EU:s energipolitik. FOI MEMO 5420.
 • Johansson, B., Jonsson, D.K., Veibäck, E., Mittermaier, E. Energifattigdom, försörjningstrygghet och offentligt agerande, FOI-R--4020--SE
 • Jonsson, D.K., Johansson, B. Månsson, A., Nilsson, L.J., Nilsson, M., Sonnsjö, H. Energy security matters in the EU Energy Roadmap. Energy Strategy Reviews, 6, 48-56.
 • Johansson B. Security Aspects of Future Renewable Energy Systems – A Short Overview. Energy, 61, 598-605.
 • Johansson, B. Energy efficiency in low carbon and energy roadmaps. ECEEE Summer Study Proceedings (European Council for an Energy Efficient Economy), pp. 3-12, June 2013.
 • Jonsson, D.K., Johansson, B. How can improved energy efficiency affect energy security? ECEEE Summer Study Proceedings (European Council for an Energy Efficient Economy), pp. 13-18, June 2013.
 • Johansson, B. A broadened typology on energy and security. Energy, 53, 199-205.
 • Jonsson, D.K., Johansson, B. How can improved energy efficiency affect energy security? ECEEE Summer Study Proceedings (European Council for an Energy Efficient Economy), pp. 13-18, June 2013.
 • Jonsson, D.K., Sonnsjö, H. EU:s framtida energisäkerhet i en föränderlig omvärld. Scenarioanalys för Försvarsmakten. FOI-R--3627--SE
 • Lindgren, F., Johansson, B., Malmlöf, T., Lindvall, F. Siting conflicts between wind power and military aviation - problems and potential solutions. Land Use Policy, 34, 104-111.
 • Oxenstierna, S. Russia’s Energy Challenges, The European Financial Review, 14 December, pp. 63-64.
 • Oxenstierna, S. Nuclear power in Russian energy policies, in Oxenstierna, S. and Tynkkynen V.-P. (eds.) Russian Energy and Security up to 2030, Routledge, pp. 150-168.
 • Oxenstierna, S. Rysk energi och säkerhet fram till 2030. FOI memo 4372.
 • Oxenstierna, S., Tynkkynen, V.-P. (eds.). Russian Energy and Security up to 2030, Routledge, December.
 • Veibäck, E., Jonsson, D.K. Klimatförändringarna och energiförsörjningen. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI Memo 3581.
 • Johansson B. Renewable energy energy security and resilitient societies. IGS-SENSE Conference, Resilient societies, Governing risk and vulnerability for water, energy and climate change, 19-21 October, 2011, University of Twente, Enschede, The Netherlands.
 • Jonsson, D.K., Gustafsson, S., Wangel, J., Höjer, M., Lundqvist, P., and Svane, Ö. ”Energy at your service: Highlighting Energy Usage Systems in the context of energy efficiency analysis, Energy Efficiency, Vol. 4, No. 3, 355-369.
 • Harriman D., Ödlund A., Veibäck E. Försvarsmaktens roll avseende energisäkerhet - en förstudie, FOI-R--3062--SE

Senast uppdaterad: 2023-05-30