Sök
Stäng
Meny
Site Page

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Publikationer inom energiområdet

Här nedan kan du hitta alla rapporter och memon som publicerats inom energiområdet på FOI.

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Det fungererar på rapporter men inte memo. Till rapportsöklänk till annan webbplats.

 • Carlsson, M., Oxenstierna, S., Weissmann, M. China and Russia – A Study on Cooperation, Competition and Distrust, FOI-R--4087--SE
 • Hedtjärn Swaling, V. Beroende av korrekt tid i elsystem. FOI MEMO 5069.
 • Johansson, B., Sonnsjö, H., Jonsson, D.K. Energiunionen som en del av EU:s energipolitik. FOI MEMO 5420.
 • Johansson, B., Jonsson, D.K., Veibäck, E., Mittermaier, E. Energifattigdom, försörjningstrygghet och offentligt agerande, FOI-R--4020--SE
 • Jonsson, D.K., Johansson, B. Månsson, A., Nilsson, L.J., Nilsson, M., Sonnsjö, H. Energy security matters in the EU Energy Roadmap. Energy Strategy Reviews, 6, 48-56.
 • Johansson B. Security Aspects of Future Renewable Energy Systems – A Short Overview. Energy, 61, 598-605.
 • Johansson, B. Energy efficiency in low carbon and energy roadmaps. ECEEE Summer Study Proceedings (European Council for an Energy Efficient Economy), pp. 3-12, June 2013.
 • Jonsson, D.K., Johansson, B. How can improved energy efficiency affect energy security? ECEEE Summer Study Proceedings (European Council for an Energy Efficient Economy), pp. 13-18, June 2013.
 • Johansson, B. A broadened typology on energy and security. Energy, 53, 199-205.
 • Jonsson, D.K., Johansson, B. How can improved energy efficiency affect energy security? ECEEE Summer Study Proceedings (European Council for an Energy Efficient Economy), pp. 13-18, June 2013.
 • Jonsson, D.K., Sonnsjö, H. EU:s framtida energisäkerhet i en föränderlig omvärld. Scenarioanalys för Försvarsmakten. FOI-R--3627--SE
 • Lindgren, F., Johansson, B., Malmlöf, T., Lindvall, F. Siting conflicts between wind power and military aviation - problems and potential solutions. Land Use Policy, 34, 104-111.
 • Oxenstierna, S. Russia’s Energy Challenges, The European Financial Review, 14 December, pp. 63-64.
 • Oxenstierna, S. Nuclear power in Russian energy policies, in Oxenstierna, S. and Tynkkynen V.-P. (eds.) Russian Energy and Security up to 2030, Routledge, pp. 150-168.
 • Oxenstierna, S. Rysk energi och säkerhet fram till 2030. FOI memo 4372.
 • Oxenstierna, S., Tynkkynen, V.-P. (eds.). Russian Energy and Security up to 2030, Routledge, December.
 • Veibäck, E., Jonsson, D.K. Klimatförändringarna och energiförsörjningen. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI Memo 3581.
 • Johansson B. Renewable energy energy security and resilitient societies. IGS-SENSE Conference, Resilient societies, Governing risk and vulnerability for water, energy and climate change, 19-21 October, 2011, University of Twente, Enschede, The Netherlands.
 • Jonsson, D.K., Gustafsson, S., Wangel, J., Höjer, M., Lundqvist, P., and Svane, Ö. ”Energy at your service: Highlighting Energy Usage Systems in the context of energy efficiency analysis, Energy Efficiency, Vol. 4, No. 3, 355-369.
 • Harriman D., Ödlund A., Veibäck E. Försvarsmaktens roll avseende energisäkerhet - en förstudie, FOI-R--3062--SE
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.