Kontakt

Ideologiskt motiverad extremism

Vid FOI bedrivs forskning om ideologiskt motiverad extremism, antidemokratiska rörelser och politiskt våld. Forskningen omfattar så väl extremiströrelsernas struktur och idévärldar, som motivbilder och mekanismer bakom radikaliseringsprocesser.

Ett ordmoln

Några av fenomen inom ideologiskt motiverad extremism som studeras vid FOI är:

  • Extremistiska grupperingar och ensamagerande våldsverkare där några förespråkar samhällskollaps och uppmuntrar till politiskt våld, medan andra själva tar till vapen för att uppnå sina mål.
  • Radikalisering och rekrytering till extrema rörelser över sociala medieplattformar och nyttjande av tekniska hjälpmedel för att sprida hat och hot.
  • Transnationella miljöer där konspiratoriska och rasistiska föreställningar frodas.
  • Hatbrott, spridning av propaganda och desinformation.
  • Allianser mellan olika radikala grupperingar och kopplingar till främmande makter.

Utöver att studera och bedriva forskning kring förekomsten av dessa fenomen utvecklas också metoder och verktyg som kan vara användbara i det förebyggande och motverkande arbetet. En kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder används för att generera fördjupad empirisk kunskap om miljöerna, både i och utanför den digitala sfären.

Forskningen om extremistiska miljöer, antidemokratiska rörelser och våldsverkare sker gränsöverskridande på FOI, huvudsakligen avdelningarna Försvarsanalys och Försvarsteknik.

Rapporter

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-03-04