Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Industriella informations- och styrsystem

Samhällsviktiga verksamheter är beroende av industriella informations- och styrsystem (ICS). Om dessa skulle manipuleras eller sluta fungera kan konsekvenserna i samhället bli stora. För att öka säkerheten, exempelvis genom medvetandehöjande åtgärder, krävs mer kunskap om hur systemen planeras, upphandlas, underhålls, kommunicerar med varandra och vem som har organisatoriskt ansvar för dem.

Tunnelbana vid perrong.

Verksamheten bedrivs inom ramen för Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet (NCS3). Centrumets uppgift är att bygga upp och bibehålla en hög statlig kompetens inom ICS-området. Arbetet utförs i form av studier och experiment.

På enheten Samhällets säkerhet studerar vi hur ICS används inom exempelvis energi­försörjning, transporter, process­industri och fastighets­automation. Vi har också belyst ICS-området ur andra säkerhets­relaterade aspekter, såsom hur systemens åldrande hanteras, hur standarder, regelverk och krav påverkar säkerhetsarbetet, samt vilka modeller som kan användas för att analysera beroendet mellan ICS och samhällsviktiga verksamheter.

Experimentverksamheten bedrivs huvud­sakligen på avdelningen Ledningssystem, enheten för Informations­­säkerhet och IT-arkitektur. Experimenten är ofta intimt kopplade till studie­verksamheten och kan röra verifiering och utvärdering av olika tekniska lösningar eller metoder för att hantera incidenter och skadlig kod. 

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-07-08