Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Ledning och kommunikation

Inom detta område bedrivs forskning och utveckling om ledning och kommunikation vid insatser vid olyckor, kriser och extra ordinära händelser.

Personer i ledningslabb som samarbetar

Områdets forskning och utveckling spänner över ett brett område såsom metod- och teknikutveckling, fältstudier, utbildning samt teoretisk och experi­mentell forskning. Här finns forskargrupper som fokuserar exempelvis på robusta kommunikations­­plattformar och sambands­system, kontroll­rum och ledningsplatser, kriskommunikation och sociala medier, samt förmåge- och lednings­system­utveckling.

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2019-01-17