Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Mapp: Ledning och kommunikation

Ledning och kommunikation

Inom detta område bedrivs forskning och utveckling om ledning och kommunikation vid insatser vid olyckor, kriser och extra ordinära händelser.

Områdets forskning och utveckling spänner över ett brett område såsom metod- och teknikutveckling, fältstudier, utbildning samt teoretisk och experi­mentell forskning. Här finns forskargrupper som fokuserar exempelvis på robusta kommunikations­­plattformar och sambands­system, kontroll­rum och ledningsplatser, kriskommunikation och sociala medier, samt förmåge- och lednings­system­utveckling.

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.