Kontakt

Psykologiskt försvar och informationskrigföring

Vid FOI bedrivs forskning om psykologiskt försvar och informationskrigföring. Forskningen inkluderar bland annat studier om den nya informationsmiljön, strategisk kommunikation, försvarsvilja, olika verktyg för påverkan liksom metoder för att stå emot dem.

Tecknad man skriker i megafon.

Det psykologiska försvarets uppgift är att skapa motståndskraft mot subversiv kommunikation, främst från främmande makt, i den mån som denna anses påverka det svenska samhället och befolkningen negativt. Detta kan ske på många sätt och många aktörer ingår i det svenska psykologiska försvaret.

Informationskrigföring handlar generellt sett om att genom olika medel och förmågor uppnå ett informationsövertag i militära termer. Det involverar både defensiva och offensiva kommunikationsformer och subversiva metoder, som strategisk kommunikation, informationsoperationer och kognitiv krigföring.

En av de centrala utgångspunkterna är att dagens informationsmiljö är komplex och starkt digitaliserad. Därför bedrivs studier för att öka kunskapen och förståelsen för hur miljön påverkar – och påverkas av – samhället och aktörerna i den.

Utöver att studera och bedriva forskning kring förekomsten av dessa fenomen utvecklas också metoder och verktyg som kan vara användbara i vidareutvecklingen av det psykologiska försvaret. Forskningen inom området sker huvudsakligen vid avdelningen för Försvarsanalys.

Rapporter

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-03-18