Kontakt

Samhällets beredskap för kris och krig (SABEK)

Projektet Samhällets beredskap för kris och krig (SABEK) är del av en samlingsbeställning från Regeringskansliet och finansieras genom anslaget Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys (SOFFA). Genom SABEK utvecklar och förvaltar FOI kunskap om krisberedskap och civilt försvar. Målet är att omsätta och sprida denna kunskap till organisationer som har i uppgift att praktiskt utveckla beredskapen för både kris och krig. Nedan finner du länkar till de senast publicerade rapporterna inom SABEK. För att ta del av alla publikationer sedan 2016, klicka vidare på "publikationer".

Rapporter SABEK

Rapporter

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-03-07